Natur før huse

Naturen i Naturbydelen er udviklet og byder på farvestrålende enge, bærhaver, søer og vandløb og et rigt fugle- og dyreliv. Naturen er åben for alle og bydelens beboere får adgang til den lige uden for hoveddøren.
Naturbydelen Blomsterhav

Natur før huse - Boliger midt i naturen

"Natur før huse" er hovedgrebet i udviklingsplanen for Naturbydelen i Ringkøbing. Som noget helt usædvanligt er naturen udviklet før boligerne i Naturbydelen, så alle boligerne i Naturbydelen får direkte adgang og udsigt til naturen fra starten.

Naturen rummer farvestrålende enge, bærhaver, en æblehave, en frugtlund, søer, vandløb, en legeplads og en trækfærge. Og naturen er åben for alle, der har lyst til at gå på jagt efter urter, blomster, bær, svampe, plukke æbler, gå/løbe/cykler en tur, nyde roen eller opleve det mangfoldige fugle- og dyreliv. Se de 111 fuglearter, der er observeret i Naturbydelen.

Tættest på Ringkøbing by er der plantet en rig og varieret skov, som over de kommende 10 - 15 år vil vokse op med både høje og lave træer og buske i bunden, skovbryn, lysninger, små søer og skoveng.

Naturbydelen Ringkøbing Fjord Luftfoto
Vision for Naturbydelen

Udviklingen af Naturbydelen i Ringkøbing K sker med afsæt i Ringkøbing-Skjern Kommune og Realdania By & Bygs fælles ambition og vision for byudviklingen. Visionen sætter retningen for hele udviklingen, der ventes at tage op til 30 år.

Naturbydelen Regnvandssø Og Hund
Klimatilpasning

Naturbydelen udnytter regnvandet som et aktiv i naturen, der er udviklet, for at skabe herlighedsværdi både før og efter boligerne bliver bygget. Det er sket ved byggefelterne og landskabet mellem dem er blevet formet, så regnvandet kan løbe væk gennem søer og bugtende vandrender, der munder ud i Ringkøbing Fjord.

Naturbydelen Røde Blomster I Engen
Biodiversitet

Naturen, der allerede er udviklet i Naturbydelen, med farvestrålende enge, skov, bærhaver, frugtlunde, søer og vandløb, rummer en biodiversitet, som er sjælden i nye bydele. Naturen tiltrækker et rigt dyreliv, insekter og der er observeret omkring 150 forskellige fuglearter i området.

Hvor finder jeg