Vision for Naturbydelen

  • Naturbydelen Ringkøbing Fjord Luftfoto Den fjordnære beliggenhed er et vigtigt omdrejningspunkt for udviklingen af Naturbydelen i Ringkøbing. Leif Tuxen
Udviklingen af Naturbydelen i Ringkøbing K sker med afsæt i Ringkøbing-Skjern Kommune og Realdania By & Bygs fælles ambition og vision for byudviklingen. Visionen sætter retningen for hele udviklingen, der ventes at tage op til 30 år.

Ambition

Ringkøbing-Skjern Kommune og Realdania By & Byg ønsker, at udviklingen af Naturbydelen Ringkøbing K skal demonstrere:

  • hvordan en respektfuld, fremtidssikret og bæredygtig byudvikling i et kystnært område kan være med til at fastholde og tiltrække beboere i et område udenfor de traditionelle vækstcentre og dermed medvirke til at skabe vækst og styrke området
  • hvordan et område udenfor de traditionelle vækstcentre kan udnytte de potentialer, der bl.a. ligger i den korte afstand mellem by og natur, uden der sker en unødig byspredning i kystlandskabet, og uden at byen kun vokser "bagud" ind i landet

Vision

Ambitionen er udmøntet i en vision for udviklingen, der består af syv punkter:

  • Byudvikling og byggeri skal være af høj kvalitet
  • Byudvikling og byggeri sker i respekt for og i samspil med det omgivende landskab, fjorden og de kystnære interesser
  • En eksperimenterende, tæt og lav bebyggelsesform skal supplere de traditionelle parcelhusudstykninger
  • Byudvikling og byggeri skal være bæredygtigt både i forhold til miljø og ressourcer, socialt sundhedsmæssigt og økonomisk
  • Energi- og forsyningssystemer skal som minimum leve op til fremtidens krav om energioptimering, CO2-neutralitet, vandafledning m.v.
  • Områdets rekreative værdi skal løftes af et naturområde mod sydøst
  • Borgere og øvrige aktører deltager aktivt i byudviklingen

Visionen er omsat i en udviklingsplan for Naturbydelen, der er udgangspunktet for udviklingen i de kommende 20-30 år. Du kan hente udviklingsplanen og det øvrige plangrundlag nedenfor.

Så langt er Naturbydelen

Udviklingen af Naturbydelen er allerede langt. Princippet bag udviklingen er, at naturen kommer før husene, så boligerne får direkte adgang til natur fra starten.

Derfor er hele det tidligere landbrugsareal allerede blevet omdannet til et attraktivt naturområde med farvestrålende enge, bærhaver, søer, skov og faciliteter som en legeplads og en trækfærge.

De første 139 boliger er på vej. Du kan vælge mellem ejerboliger, lejeboliger og et seniorbofællesskab. De første veje og stier er også anlagt.

I alt er der mulighed for at opføre op til 1.000 boliger i takt med salget af byggegrunde.

Så langt er Naturbydelen
Udviklingsplaner Forside

Udviklingsplaner som værktøj i byudvikling

Naturbydelen er med i denne publikation som et eksempel på strategisk byudvikling.

Publikationen beskriver bl.a. det koncept for udviklingsplaner, som også er anvendt i søsterprojekterne Køge Kyst, Kanalbyen i Fredericia og NærHeden.

Udgivet af Realdania By & Byg i 2018.

87 sider
16 interviews
MTB-ved-seniorbofaellesskabet-i-Naturbydelen
Cykel- og gåtur: Naturbydelen og Naturkraft

Kom og deltag i en cykel- og gåtur, hvor du både får en rundvisning i Naturbydelen og ser området ude omkring Naturkraft, søndag den 16. august 2020.

Seniorbofaellesskabet-Havtorn-i-Naturbydelen-i-Ringkoebing
Cykel- og gåtur: Naturbydelen og Naturkraft

Kom og deltag i en cykel- og gåtur, hvor du både får en rundvisning i Naturbydelen og ser området ude omkring Naturkraft, lørdag den 27. juni 2020.

Naturbydelen Almene Boliger RS Panorama
God dialog med bygherrer skal sikre Naturbydelens kvaliteter

Strandkanten, Fjordudsigten og et seniorbofællesskab er på vej. De nye boligbyggerier passer alle ind i de ambitiøse planer for en bydel midt i naturen, men hvordan sikres det, at Naturbydelen får de tilsigtede kvaliteter? Det kan man nu læse om i en ny publikation fra Realdania By & Byg.

Fjordudsigten I Naturbydelen Ringkøbing K
Første spadestik til 47 energieffektive almene boliger med fjordudsigt

Nogle af landets mest energieffektive almene boliger bliver nu opført i Ringkøbings nye Naturbydel. Bygherren Ringkøbing-Skjern Boligforening stikker spaden i jorden til bebyggelsen Fjordudsigten onsdag den 4. marts kl. 15.30.

Hvor finder jeg