Investormateriale

Naturbydelen har udarbejdet en udviklingsplan og en række dokumenter, der ligger til grund for salget af byggegrunde til investorer.

Hent investormateriale

Naturbydelen har lavet et gennemarbejdet plangrundlag for hele byudviklingen.

Udviklingsplan
Visionen for udviklingen er omsat til en udviklingsplan, som både uddyber strategien om at lade naturen komme før boligerne og beskriver de overordnede krav til byggeriet af boliger i naturen.

Kvalitetsprogram
Kvalitetsprogrammet rummer kun få konkrete løsningskrav til byggeriet og afleveringskrav til bygherrens skitseprojekt, men til gengæld en række funktions- og proceskrav, der er formuleret som konkrete kvalitetsmål.

Eksempelsamling
Se otte eksempler på mulige boligbyggerier, der fungerer som en guide til de kvaliteter, der vil medvirke til at løfte kvaliteten af jeres byggeri til glæde for jer, beboerne og bydelen som helhed.

Læs mere om udviklingsplanen
  • Byggegrunde Til Salg I Naturbydelen September 2021 Overblik over byggegrunde til salg. Kontakt Naturbydelen for mere info. Naturbydelen
  • Naturbydelen Bebyggelsesplan Naturbydelens bebyggelsesplan. Byggefelterne i engen tættest ved fjorden bebygges først. SLA
Vi sælger attraktive byggegrunde til investorer, entreprenører og boligselskaber, der ønsker at opføre boliger midt i naturen, ud til Ringkøbing Fjord og lige ved byen.

Peter Kirketofte, projektdirektør

10682 Hsa 64
Peter Kirketofte
Projektdirektør pki@kanalbyen.dk 41 76 14 50
Hvor finder jeg