Organisation

Udviklingen af Naturbydelen i Ringkøbing sker i et partnerskab mellem Ringkøbing-Skjern Kommune og Realdania By & Byg.
Naturbydelen Foerste Spadestik Seniorbofællesskab Spadestik

Ringkøbing K ApS er navnet på byudviklingsselskabet bag Naturbydelen i Ringkøbing. K'et står for Kyst, Kant og Kvalitet.

Selskabet ledes i dagligdagen af et projektsekretariat i tæt samarbejde med de to ejere (Ringkøbing-Skjern Kommune (25%) og Realdania By & Byg (75%). Herudover er der løbende tilknyttet eksterne rådgivere til konkrete opgaver.

Ringkøbing K har en selvstændig bestyrelse med følgende fem medlemmer:

  • Uffe Steiner Jensen (formand)
  • Hans Østergaard, Ringkøbing-Skjern Kommune
  • Søren Elbæk, Ringkøbing-Skjern Kommune
  • Peter Cederfeld, Realdania By & Byg A/S
  • Claus Ravn, Realdania By & Byg A/S

Ringkøbing-Skjern Kommune har sine sædvanlige lovbestemte myndighedsopgaver. Det vil således også fremover være Ringkøbing-Skjern Byråds ansvar at tage sig af fx. kommune- og lokalplanlægning, byggetilladelser m.v. i byudviklingsområdet.

Naturbydelen Byggemodning Strandvejen Sø

NATURBYDELEN SKABER RAMMERNE

Byudviklingsselskabet Ringkøbing K ApS har følgende opgaver:

- Salg af byggegrunde til investorer og entreprenører
- Byggemodning af grundene
- Kommunikation og markedsføring af Naturbydelen
- Det er også Ringkøbing K ApS, der har udarbejdet udviklingsplanen for Naturbydelen efter et parallelopdrag med deltagelse af tre hold bestående af arkitekter, rådgivere og byens borgere og interessenter.

Grundlaget for partnerskabet er en partnerskabsaftale. De to ejere har i partnerskabsaftalen formuleret en fælles ambition og vision for projektet, der er udmøntet i syv visionspunkter.

Læs om udviklingsplanen