Organisation

Udviklingen af Naturbydelen i Ringkøbing sker i et partnerskab mellem Ringkøbing-Skjern Kommune og Realdania By & Byg.
Naturbydelen Foerste Spadestik Seniorbofællesskab Spadestik

Ringkøbing K ApS er navnet på byudviklingsselskabet bag Naturbydelen i Ringkøbing. K'et står for Kyst, Kant og Kvalitet.

Selskabet ledes i dagligdagen af et projektsekretariat i tæt samarbejde med de to ejere (Ringkøbing-Skjern Kommune (25%) og Realdania By & Byg (75%). Herudover er der løbende tilknyttet eksterne rådgivere til konkrete opgaver.

Ringkøbing K har en selvstændig bestyrelse med følgende fem medlemmer:

  • Uffe Steiner Jensen (formand)
  • Hans Østergaard, Ringkøbing-Skjern Kommune
  • Søren Elbæk, Ringkøbing-Skjern Kommune
  • Peter Cederfeld, Realdania By & Byg A/S
  • Claus Ravn, Realdania By & Byg A/S

Ringkøbing-Skjern Kommune har sine sædvanlige lovbestemte myndighedsopgaver. Det vil således også fremover være Ringkøbing-Skjern Byråds ansvar at tage sig af fx. kommune- og lokalplanlægning, byggetilladelser m.v. i byudviklingsområdet.

Naturbydelen Byggemodning Strandvejen Sø

NATURBYDELEN SKABER RAMMERNE

Byudviklingsselskabet Ringkøbing K ApS har følgende opgaver:

- Salg af byggegrunde til investorer og entreprenører
- Byggemodning af grundene
- Kommunikation og markedsføring af Naturbydelen
- Det er også Ringkøbing K Aps, der har udarbejdet udviklingsplanen for Naturbydelen (offentliggjort august 2014) efter et parallelopdrag med deltagelse af tre hold bestående af arkitekter, rådgivere og byens borgere og interessenter (gennemført i 2012-2013)

Grundlaget for partnerskabet er en partnerskabsaftale. De to ejere har i partnerskabsaftalen formuleret en fælles ambition og vision for projektet, der er udmøntet i syv visionspunkter.

Læs om udviklingsplanen