Bydelsforeningen Ringkøbing K - Syd

En paraplyforening for grundejerforeninger i Naturbydelen
Naturbydelen Blåbærhave

Bydelsforeningen Ringkøbing K Syd er en paraplyforening for grundejerforeninger og ejere af større grundstykker i Naturbydelen.

Foreningen står for drift, vedligeholdelse og fornyelse af bydelsforeningens fællesarealer og anlæg. Samtidig er det foreningens opgave at varetage byliv og aktiviteter i dialog med beboerne. 

Mens den enkelte grundejerforening/eneejer af stormatrikler varetager driften af egne arealer, er det bydelsforeningens opgave at varetage driften af bydelens fælles arealer, der ligger imellem foreningernes arealer.