Udviklingsplan

Udviklingsplanen for Naturbydelen rummer bl.a. en vision, strategier, en bebyggelsesplan og eksempler på mulige boligbyggerier. Udviklingsplan er afsættet for dialog med interesserede investorer, developere og kommende beboere.
Naturbydelen Forte Bebyggelse Vinter

Udviklingsplan med ambitiøs vision

Udviklingsplanen for Naturbydelen i Ringkøbing er det centrale grundlag for at realisere Ringkøbing-Skjern Kommune og Realdania By & Bygs fælles vision om at udvikle et nyt, attraktivt bolig- og naturområde ud mod Ringkøbing Fjord, der med afsæt i stedets unikke placering vil gøre Ringkøbing til et endnu mere attraktivt sted at bo.

Udviklingsplanen rummer:

  • Strategier for udviklingen
  • En bebyggelsesplan
  • Eksempler på, hvordan boligerne kan se ud

Udviklingsplan er afsættet for dialog med interesserede investorer, developere og kommende beboere – kort sagt alle der har interesse i bydelen. Den er også grundlaget for udarbejdelsen af kommuneplantillæg, lokalplaner m.v.

Skærehaven

Natur før huse

Udviklingsplanen for Naturbydelen Ringkøbing K blev offentliggjort i 2014. Udviklingsplanen blev lavet med afsæt i et parallelopdrag, hvor tre hold af arkitekter, rådgivere m.fl., samt deltagelse af og stor interesse fra byens borgere og interessenter, lavede hvert sit forslag til en udviklingsplan.

Landskabsarkitekterne SLA var hovedrådgiver på arbejdet med udviklingsplanen, der vender den klassiske byudvikling på hovedet og præsenterer en overordnedet strategi om lade naturen komme før husene, så alle får adgang til attraktiv natur fra starten.

Naturen er allerede skabt med søer, blomstrende enge, bærhaver og faciliteter som fx en legeplads. Og opførelsen af huse midt i naturen er i gang.

Naturbydelen Skov Bebyggelse

Boliger midt i naturen

Naturen i Naturbydelen blev skabt i 2015-2016, og de nye boliger har derfor direkte adgang til naturen, der fungerer som en stor, fælles have for beboerne. Bebyggelserne bliver opført i respekt for og samspil med naturen og får hver sine kvaliteter, som giver plads til forskellige ønsker og behov.

Variation i byggeriet vil fremme et afvekslende og levende udtryk i bebyggelserne, og gøre Naturbydelen til en mangfoldig, levende bydel med attraktive boliger for alle og en stor herlighedsværdi. Her er der rum til både at nyde privatheden og være sammen med andre.

Så langt er Naturbydelen

Udviklingen af Naturbydelen er allerede langt. Princippet bag udviklingen er, at naturen kommer før husene, så boligerne får direkte adgang til natur fra starten.

Derfor er hele det tidligere landbrugsareal allerede blevet omdannet til et attraktivt naturområde med farvestrålende enge, bærhaver, søer, skov og faciliteter som en legeplads og en trækfærge.

De første 128 boliger er på vej. Du kan vælge mellem ejerboliger, lejeboliger og et seniorbofællesskab. De første veje og stier er også anlagt.

I alt er der mulighed for at opføre op til 1.000 boliger i takt med salget af byggegrunde.

Så langt er Naturbydelen
Hvor finder jeg