Byudvikling

Naturbydelen bliver en bydel med boliger for alle og varieret natur med biodiversitet i højsædet.
Naturbydelen Byggemodning 1
Her bygger vi
Byudviklingsselskabet bag Naturbydelen står for byggemodning og infrastruktur, samt salg af byggegrunde til boliger. Se, hvor vi bygger lige nu.
SLA 3D Bebyggelse 150Dpi
Udviklingsplan for Naturbydelen
Udviklingen af Naturbydelen bygger på en strategi om at lade naturen komme før husene, så alle får adgang til attraktiv natur fra starten og når bydelen er fuldt udviklet.
Naturbydelen Ringkøbing Fjord Luftfoto
Vision for Naturbydelen

Udviklingen af Naturbydelen i Ringkøbing K sker med afsæt i Ringkøbing-Skjern Kommune og Realdania By & Bygs fælles ambition og vision for byudviklingen. Visionen sætter retningen for hele udviklingen, der ventes at tage op til 30 år.

Naturbydelen Regnvandssø Og Hund
Klimatilpasning

Naturbydelen udnytter regnvandet som et aktiv i naturen, der er udviklet, for at skabe herlighedsværdi både før og efter boligerne bliver bygget. Det er sket ved byggefelterne og landskabet mellem dem er blevet formet, så regnvandet kan løbe væk gennem søer og bugtende vandrender, der munder ud i Ringkøbing Fjord.

Naturbydelen Røde Blomster I Engen
Biodiversitet

Naturen, der allerede er udviklet i Naturbydelen, med farvestrålende enge, skov, bærhaver, frugtlunde, søer og vandløb, rummer en biodiversitet, som er sjælden i nye bydele. Naturen tiltrækker et rigt dyreliv, insekter og der er observeret omkring 150 forskellige fuglearter i området.

Naturbydelen - tre byggerier - maj 2021

Fakta om byudviklingen

  • Naturbydelen Ringkøbing K ligger attraktivt helt ud til Ringkøbing Fjord
  • Området er 84 hektar stort
  • I alt kan der opføres 1.000 boliger over ca. 30 år
  • Arealet blev brugt til landbrug indtil 2011
  • I 2015-2016 blev arealet omdannet til et skønt naturområde med enge, søer, bærhaver, frugtlunde, stier og skov
  • Byggeriet af de første boliger i kvarteret Strandkanten gik i gang i efteråret 2017
  • Aktuelt er der 128 boliger på vej (ejerboliger, almene lejeboliger og seniorbofællesskab)
Hvor finder jeg