Byudvikling

Udviklingen af Naturbydelen er allerede langt. Hele naturen er udviklet med biodiversitet i højsædet. De første godt 100 boliger er opført.
Strankanten Eng

Natur før huse - boliger midt i naturen

Udviklingen af Naturbydelen er allerede langt. Princippet bag udviklingen er, at naturen kommer før husene, så boligerne får direkte adgang til natur fra starten.

Derfor er hele det tidligere landbrugsareal allerede blevet omdannet til et attraktivt naturområde med farvestrålende enge, bærhaver, søer, skov og faciliteter som en legeplads og en trækfærge.

De første godt 100 boliger er opført og flere er på vej. Du kan vælge mellem ejerboliger, lejeboliger og et seniorbofællesskab. 

SLA 3D Bebyggelse 150Dpi
Udviklingsplan
Udvikling over 30 år.
Boligerne Sommer 2022 Web
Vision
Boliger for alle midt i naturen.
Naturbydelen Regnvandssø Og Hund
Klimatilpasning
Håndtering af regnvand til naturoplevelser.
Naturbydelen Blomsterhav
Biodiversitet
Enge, skov, søer og et rigt fugle- og dyreliv.
Naturbydelen - tre byggerier - maj 2021

Fakta om byudviklingen

  • Naturbydelen Ringkøbing K ligger attraktivt helt ud til Ringkøbing Fjord
  • Området er 84 hektar stort
  • I alt kan der opføres 1.000 boliger over ca. 30 år
  • Arealet blev brugt til landbrug indtil 2011
  • I 2015-2016 blev arealet omdannet til et skønt naturområde med enge, søer, bærhaver, frugtlunde, stier og skov
  • Byggeriet af de første boliger i kvarteret Strandkanten gik i gang i efteråret 2017
  • Aktuelt er der 128 boliger på vej (ejerboliger, almene lejeboliger og private lejeboliger)
Hvor finder jeg