Byudvikling

Naturbydelen bliver en bæredygtig bydel med boliger for alle og varieret natur med biodiversitet i højsædet.
Naturbydelen Bebyggelsesplan

Så langt er udviklingen

Udviklingen af Naturbydelen er allerede langt. Princippet bag udviklingen er, at naturen kommer før husene, så boligerne får direkte adgang til natur fra starten.

Derfor er hele det tidligere landbrugsareal allerede blevet omdannet til et attraktivt naturområde med farvestrålende enge, bærhaver, søer, skov og faciliteter som en legeplads og en trækfærge.

De første 139 boliger er på vej. Du kan vælge mellem ejerboliger, lejeboliger og et seniorbofællesskab. De første veje og stier er også anlagt. Flere boliger kommer til i takt med salget af byggegrunde.

Naturbydelen Byggemodning Strandvejen Sø

Byggeri og anlæg

Byudviklingsselskabet bag Naturbydelen står for byggemodning og infrastruktur, samt salg af byggegrunde til boliger, som opføres af entreprenører eller investorer.

Naturbydelen har allerede, som en del af byggemodningen til boligbyggerierne, omdannet hele det tidligere landbrugsareal til natur med enge, skov, bærhaver, frugtlunde m.v., ligesom de første hovedveje og boligveje, samt stier i området, er anlagt.

Du kan læse mere om de aktuelle byggerier og anlægsarbejder, samt hele naturprojektet, her på siden.

Udviklingsplan for Naturbydelen

Udviklingsplanen for Naturbydelen Ringkøbing K blev offentliggjort i 2014. Udviklingsplanen blev udarbejdet med afsæt i et parallelopdrag, hvor tre hold af arkitekter, rådgivere m.fl., samt deltagelse af og stor interesse fra byens borgere og interessenter, lavede hvert deres forslag til en udviklingsplan.

Landskabsarkitekterne SLA var hovedrådgiver på arbejdet med udviklingsplanen, der vender den klassiske byudvikling på hovedet og præsenterer en overordnet strategi om at lade naturen komme før husene, så alle får adgang til attraktiv natur fra starten.

Naturen er allerede skabt med søer, blomstrende enge, bærhaver og faciliteter som fx en legeplads. Og opførelsen af boliger midt i naturen er i gang.

Se udviklingsplanen
Naturbydelen Ringkøbing Fjord Luftfoto
Vision for Naturbydelen

Udviklingen af Naturbydelen i Ringkøbing K sker med afsæt i Ringkøbing-Skjern Kommune og Realdania By & Bygs fælles ambition og vision for byudviklingen. Visionen sætter retningen for hele udviklingen, der ventes at tage op til 30 år.

Naturbydelen Gåtur
Bæredygtighed

Bæredygtighed i forhold til både miljø og ressourcer, socialt, sundhedsmæssigt og økonomisk er et krav til hele udviklingen af Naturbydelen. Det betyder, at Ringkøbing K vil passe på områdets naturressourcer og miljø, skabe mulighed for et sundt liv med bevægelse og samvær med andre samt sikre, at økonomiske ressourcer bruges fornuftigt.

Naturbydelen Regnvandssø Og Hund
Klimatilpasning

Naturbydelen udnytter regnvandet som et aktiv i naturen, der er udviklet, for at skabe herlighedsværdi både før og efter boligerne bliver bygget. Det er sket ved byggefelterne og landskabet mellem dem er blevet formet, så regnvandet kan løbe væk gennem søer og bugtende vandrender, der munder ud i Ringkøbing Fjord.

Naturbydelen Røde Blomster I Engen
Biodiversitet

Naturen, der allerede er udviklet i Naturbydelen, med farvestrålende enge, skov, bærhaver, frugtlunde, søer og vandløb, rummer en biodiversitet, som er sjælden i nye bydele. Naturen tiltrækker et rigt dyreliv, insekter og der er observeret mere end 80 forskellige fuglearter i området.

Naturbydelen Byggemodning Strandvejen Fjord

Fakta

  • Naturbydelen Ringkøbing K ligger attraktivt helt ud til Ringkøbing Fjord
  • Området er 84 hektar stort
  • I alt kan der opføres 1.000 boliger over ca. 30 år
  • Arealet blev brugt til landbrug indtil 2011
  • I 2015-2016 blev arealet omdannet til et skønt naturområde med enge, søer, bærhaver, frugtlunde, stier og skov
  • Byggeriet af de første boliger i kvarteret Strandkanten gik i gang i efteråret 2017
  • Aktuelt er der 139 boliger på vej (ejerboliger, lejeboliger og seniorbofællesskab) (opføres 2020-2022)
Læs om byudviklingsselskabet
Hvor finder jeg