Investor

Naturbydelen tilbyder attraktive byggegrunde til investorer og entreprenører. Der kan bygges boliger i tæt-lave bebyggelser på to-tre etager.
Naturbydelen Foerste Spadestik Seniorbofællesskab Spadestik

Byg boliger i Naturbydelen

Når du vælger at bygge boliger i Naturbydelen i Ringkøbing, kan du få del i:

- Et ambitiøst og bæredygtigt byudviklingsprojekt, der bliver et alternativ til de eksisterende parcelhuskvarterer i byen og den vestjyske region med boligertyper for alle

- Fordelene ved at naturen i hele bydelen er kommet før boligerne, så der er skabt adgang til naturen og en høj grad af biodiversitet fra starten.

- Fordelene ved, at klimatilpasning - i form af lokal afledning af regnvand - er tænkt ind i udviklingen af naturen fra starten 

- En placering med direkte adgang til Ringkøbing Fjord og med kort afstand til Ringkøbings historiske købstad

- Et projekt, hvor Ringkøbing-Skjern Kommune som medejer af byudviklingsselskabet bag Naturbydelen har en vedvarende interesse i at udvikle bydelen

Strandkanten Midt I Engen

Samarbejde om bæredygtig byudvikling

Naturbydelen i Ringkøbing er et ambitiøst byudviklingsprojekt med fokus på bæredygtighed i byggeriet, varieret arkitektur, boligtyper for alle slags mennesker og kvalitet i bred forstand.

Naturbydelen sælger byggegrunde til boligbyggerier, der udvikles og opføres af investorer, entreprenører eller boligforeninger. Der kan også sælges grunde til bo- og byggefællesskaber.

Vi ønsker at indgå tætte partnerskaber om byggeri og byudvikling frem for blot at indtage en traditionel køber-sælger-relation. Det kan bl.a. indbefatte, at vi udarbejder et fælles værdiprogram, inden byggeriet tegnes og detailplanlægges. Herefter udarbejder investor et skitseprojekt, som skal godkendes af Naturbydelens bestyrelse.

Naturbydelen Byggemodning Strandvejen Fjord

Naturbydelen etablerer rammerne

Byudviklingsselskabet bag Naturbydelen etablerer de ydre rammer for den nye bydel i takt med bydelens udvikling.

Hele det tidligere landbrugsareal er allerede, som noget helt usædvanligt, blevet omdannet til et attraktivt naturområde med enge, skov, bærhaver, frugtlunde, stier, legeplads og trækfærge. Som en del af naturprojektet er der skabt et system af vandløb og små søer, der afleder regnvand og dermed sikrer boligerne mod fremtidens hyppigere skybrud. Der til kommer, at de første veje til de første bebyggelser er anlagt.

Byrum på de enkelte matrikler, det vil sige gårdrum, taghaver med videre, etableres af bygherre i forbindelse med bebyggelsen.

Hent investormateriale

Naturbydelen har lavet et gennemarbejdet plangrundlag for hele byudviklingen.

Udviklingsplan
Visionen for udviklingen er omsat til en udviklingsplan, som både uddyber strategien om at lade naturen komme før boligerne og beskriver de overordnede krav til byggeriet af boliger i naturen.

Kvalitetsprogram
Kvalitetsprogrammet rummer kun få konkrete løsningskrav til byggeriet og afleveringskrav til bygherrens skitseprojekt, men til gengæld en række funktions- og proceskrav, der er formuleret som konkrete kvalitetsmål.

Eksempelsamling
Se otte eksempler på mulige boligbyggerier, der fungerer som en guide til de kvaliteter, der vil medvirke til at løfte kvaliteten af jeres byggeri til glæde for jer, beboerne og bydelen som helhed.

Læs mere om udviklingsplanen
Vi sælger attraktive byggegrunde til investorer, entreprenører og boligselskaber, der ønsker at opføre boliger midt i naturen, ud til Ringkøbing Fjord og lige ved byen.

Tim E. Halvorsen, projektdirektør

Tim E Halvorsen Naturbydelens Projektdirektør
Tim E. Halvorsen
Projektdirektør tea@kanalbyen.dk 29 13 44 88
Hvor finder jeg