Tipperne

  • Tipperhuset Tipperhuset har bl.a. en fuglestation og et madpakkerum. Destination Ringkøbing Fjord
Oplev tusinder af vadefugle på den fredede halvø Tipperne, der ligger i den sydlige del af Ringkøbing Fjord.

I årtier har områdets fugleliv været fredet for at opnå et uforstyrret yngle-, føde- og hvileområde for svømme- og vadefugle.

Og det lykkedes, for i dag er Tipperne en af de vigtigste rastepladser for trækfugle i Danmark. Hvert år besøger titusindvis af vadefugle, med oprindelse fra Skandinavien og Sibirien, området.

Disse årlige fuglevandringer mellem vinterkvarteret og ynglepladserne er et prægtigt syn. I juli-august, hvor vadefugletrækket er på sit højeste, kan man bl.a se ryler, spurve, snepper og hjejler. Hele året kan man nyde Danmarks nationalfugl, svanen.

> Læs mere om Tipperne på naturstyrelsen.dk