Fuglelivet i Naturbydelen

  • Stillids-Naturbydelen Den eksotisk udseende stillits er en af de nye fuglearter, som har taget Naturbydelen til sig – endda i stort tal. Foto: Lene Ørskov, DOF Vestjylland
Omlægningen af tidligere landbrugsland til blomstrende enge, søer og vandløb har trukket flere og flere fuglearter til Naturbydelen Ringkøbing K. Lokale medlemmer af Dansk Ornitologisk Forening (DOF) har siden naturprojektets gennemførelse i 2015 registreret udviklingen nøje.

Atlingand, bjergvipstjert, grå fluesnapper. En lang række fuglearter, som ikke har været kendt i området før, er i de senere år dukket op i byudviklingsområdet Naturbydelen i Ringkøbing. Her har det været et hovedgreb som det første at omlægge landbrugsland til natur, og det har haft målbar effekt på fuglelivet, viser systematiske tællinger foretaget af lokale medlemmer af Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

> Se DOF Vestjyllands 2022-rapport over udviklingen af fuglelivet i Naturbydelen 

> Læs mere om udviklingen af naturen i Naturbydelen Ringkøbing K

I 2015 blev Naturbydelen oprettet som fugletællingslokalitet og lige siden, ni gange om året på faste tidspunkter, har tællegruppen gået præcis den samme tur rundt og registreret alle de fugle, de så.

De mange observationer har fugleentusiasterne noteret i den digitale DOF-base, hvor også andre har mulighed for at indtaste deres iagttagelser. Det er dog kun tællegruppens egne observationer, der regnes med i grundlaget for den viden om fuglelivet, som DOF baserer deres konklusioner på, og den viden samler de fra år til år i informative rapporter.

Ynglende tårnfalke

Tårnfalken er en af de fugle, der for alvor har slået sig ned i Naturbydelen, hvor der på opfordring fra DOF Vestjylland blev opsat en tårnfalkekasse, som straks blev taget i brug af en tårnfalk, og siden har der været unger i kassen hvert år.

Et andet eksempel er tornirisken, som er blevet fåtallig i Danmark, men som klarer sig godt netop i Naturbydelen, fordi der om sommeren er mange af de frø, den gerne vil have at spise. 

Jysk stillidsrekord

Tællegruppen har også observeret mange finkearter, som er presset på deres fødemuligheder i landbrugslandet, bynkefuglen, som der usædvanligt er set tre af på den samme dag, og stillidsen, som i oktober 2016 blev set i en flok på hele 530 fugle – det største antal, som nogensinde er registreret på en lokalitet i Jylland.

Antallet af observerede fuglearter på de faste tællinger er steget fra 76 i 2016 til 103 i 2022. I alt er der efter 2022 registreret 131 fuglearter på tællingerne og 151 alt i alt, når man medregner fugle, der er observeret uden for tællingerne.

De anlagte søer og vandløb tiltrækker nogle andre fuglearter, for eksempel den lille lappedykker, som er ny i området, og også rørspurven er der kommet adskillige par af på grund af søerne.

Blandt mere spektakulære fuglearter, som tællegruppen har spottet, er skestorke på træk, og gruppen har kendskab til flere forårsbesøg af mosehornuglen, som dog ikke er registreret på de planlagte tællinger.

Den mest sjældne art, som fuglegruppen har observeret i Naturbydelen, er den lille flagspætte, som sidst blev registreret i Ringkøbing i 1962.

  • Sortstrubet-bynkefugl-Naturbydelen Sortstrubet bynkefugl er en af de nye arter, som er tiltrukket af de bedre livsbetingelser i Naturbydelen. Foto: Lene Ørskov, DOF Vestjylland
  • Taarnfalkeunger Beskaaret Lysnet Siden den blev etableret i Naturbydelen i foråret 2017, har en tårnfalkekasse været beboet, og der har været unger i kassen hvert år. Foto: Lars Holm Hansen DOF Vestjylland
  • Skestorke-Naturbydelen Tællegruppen har spottet disse skestorke i flugt over Naturbydelen. Foto: Lene Ørskov, DOF Vestjylland
  • Flok-af-stillidser-Naturbydelen Den farverige stillids er set i en rekordstor flok på 530 fugle. Foto: Lene Ørskov, DOF Vestjylland
  • Rødrygget Tornskade Web Den rødryggede tornskade ses normalt i skoven men har alligevel fundet vej til Naturbydelen. Foto: Lene Ørskov, DOF Vestjylland
Hvor finder jeg