Samarbejde om kvalitet

  • Strankanten Eng Boligerne i Strandkanten er blevet til i tæt dialog mellem Naturbydelen og den midtjyske entreprenør Frifeldt. Naturbydelen
Naturbydelen lægger stor vægt på god dialog med områdets investorer om at skabe en levende, attraktiv og bæredygtig bydel.

At investere i Naturbydelen i Ringkøbing er for bygherrer, som ønsker at være med til at skabe en bæredygtig bydel med livskvalitet i højsædet.

Alle byggerier i Naturbydelen bliver til efter tæt dialog og en proces, som skal sikre, at kvaliteten ender med at blive som forudsat i projektets vision og udviklingsplan.

Efter at have indgået købsaftaler forpligtes bygherren til at udarbejde skitseprojekter for det konkrete byggeri, som skal godkendes af Naturbydelens bestyrelse, inden byggeriet kan gå i gang.

Til brug for bygherrens arbejde med skitseprojektet har Naturbydelen udarbejdet et kvalitetsprogram, som omsætter Naturbydelens vision og intentionerne i udviklingsplanen til en række kvalitetsmål.

Kvalitetsmålene omhandler bl.a. materialevalg, bæredygtighed, blandede funktioner i bygningerne, lys- og farvesætning, støj, læ, klima, udsigt og understøttelse af byliv. Kvalitetsmålene er for den enkelte bygherre en garanti for, at nabobyggerierne også bliver af høj kvalitet.

Hent investormateriale

Naturbydelen har lavet et gennemarbejdet plangrundlag for hele byudviklingen.

Udviklingsplan
Visionen for udviklingen er omsat til en udviklingsplan, som både uddyber strategien om at lade naturen komme før boligerne og beskriver de overordnede krav til byggeriet af boliger i naturen.

Kvalitetsprogram
Kvalitetsprogrammet rummer kun få konkrete løsningskrav til byggeriet og afleveringskrav til bygherrens skitseprojekt, men til gengæld en række funktions- og proceskrav, der er formuleret som konkrete kvalitetsmål.

Eksempelsamling
Se otte eksempler på mulige boligbyggerier, der fungerer som en guide til de kvaliteter, der vil medvirke til at løfte kvaliteten af jeres byggeri til glæde for jer, beboerne og bydelen som helhed.

Læs mere om udviklingsplanen
Vi sælger attraktive byggegrunde til investorer, entreprenører og boligselskaber, der ønsker at opføre boliger midt i naturen, ud til Ringkøbing Fjord og lige ved byen.

Tim E. Halvorsen, projektdirektør

Tim E Halvorsen Naturbydelens Projektdirektør
Tim E. Halvorsen
Projektdirektør tea@kanalbyen.dk 29 13 44 88
  • Byggegrunde Til Salg I Naturbydelen Status August 2019 Overblik over byggegrunde til salg. Kontakt Naturbydelen for mere info. Naturbydelen
  • SLA 3D Bebyggelse 150Dpi Naturbydelens bebyggelsesplan. Byggefelterne i engen tættest ved fjorden bebygges først. SLA
Hvor finder jeg