Nye veje, stier og broer forbinder boliger, by og natur

  • Sti Fra Seniorbofællesskabet Til Hindbærhaven Ny sti mellem seniorbofællesskabet Havtorn, Hindbærhaven og hovedstien mod Ringkøbing by Søren Palmelund
Seniorbofællesskabet Havtorn er blevet forbundet til resten af Naturbydelen og Ringkøbing by med en ny boligvej og en sti for cyklister og gående.

Uanset om de nye beboere i seniorbofællesskabet Havtorn vil klare deres indkøb i bil, på cykel eller på gåben, er forbindelserne nu klar til det.

Parallelt med byggeriet af det nye seniorbofællesskab i Naturbydelen, har byudviklingsselskabet Ringkøbing K, som har ansvaret for at byggemodne bydelen, etableret en ny boligvej med navnet Engbakken. Vejen er koblet sammen med de øvrige veje ud til Vellingvej, hvorfra man kan køre ind til Ringkøbings bymidte på 5 min. i bil.

I denne uge har Ringkøbing K lagt sidste hånd på en ny, offentlig grussti for gående og cyklister, der løber mellem seniorbofællesskabet og den lyse, asfalterede sti for bløde trafikanter, der allerede bugter sig centralt igennem Naturbydelen.

Den nye sti løber ind igennem Hindbærhaven, og to broer sikrer, at man også kan komme tørskoet hen over de vandløb i området, som afleder regnvand fra både seniorbofællesskabet og kommende byggerier.

- De nye veje, stier og broer er en del af vores samlede plan om at styrke forbindelserne mellem boligerne, byen, naturen og de mennesker som bor i og besøger Naturbydelen. Gode adgangsforhold gør det nemt og hurtigt at komme mellem bydelene i Ringkøbing. Samtidig har vi lagt vægt på, at stierne i Naturbydelen skal skabe gode oplevelser på vejen, siger Tim E. Halvorsen, projektdirektør i Naturbydelen Ringkøbing K, og uddyber:

- Når den nye sti løber igennem Hindbærhaven, er det fordi vi gerne vil inspirere til, at beboere og besøgende gør holdt i Hindbærhavens læskabende rum, hvor du kan plukke bær, nyde roen i naturen eller få dig en snak med dine naboer. Og når man passerer vandløbet over broerne, kan man også opleve floraen og faunaen på nært hold.

Den nye sti er anlagt til at blive forlænget på et senere tidspunkt, når nabogrundene bliver bebygget. Tilsvarende vil boligvejen Engbakken også fungere som adgangsvej til de kommende boliger på begge sider af vejen.

Broer fra FGU Midt-Vest i Skjern

Broerne over vandløbet, som kaldes spanger, er produceret af elever på FGU Midt-Vest i Skjern. Skolen har produceret en række tilsvarende spanger i Naturbydelen, bl.a. over Tranmose Bæk og over det vandløb, som løber gennem legepladsen mod Heboltoft. Alle broerne er lavet i samme gode kvalitet med en kerne af stål og beklædt med træ. Det skaber et ensartet udtryk, når man bevæger sig langs stierne i Naturbydelen. Broerne er monteret i niveau med terrænet, så naturen bliver tilgængelig for alle.

FGU står for Den Forberedende Grunduddannelse. Formålet med FGU er at forberede unge under 25 år, som endnu ikke har en uddannelse, på at kunne fortsætte på en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller i job.

Hvor finder jeg