Tranmose Bæk

  • Naturbydelen Tranmose Bæk Elfiskeri I Tranmose Bæk er der bl.a. gedder, skrubber og ørreder. Jørn Deleuran
Tranmose Bæk fik sit oprindelige snoede forløb tilbage i 2015 og er allerede nu hjemsted for flere forskellige fiskearter. Du er velkommen til at fiske i bækken.

I Tranmose Bæk findes gedder, skrubber, trepigget hundestejler og ørreder. Under overfladen er der skabt gydebanker med større sten til fiskeskjul og udplantning af vandløbsplanter som eksempelvis vandranunkel og vandstjerne. Planterne er medvirkende til, at bækkens til tider okkerfarvede vand bliver filtreret og renset, hvilket gavner bækkens forskellige smådyr og fiskearter.

Det er ikke kun under overfladen, at bækken summer af liv. På overfladen kan du se en lang række smådyrsinsekter, hvilket er et godt tegn på de gode livsbetingelser, som den genslyngede bæk rummer. Insekterne tjener desuden som føde for fiskene i bækken.

Livet i bækken er hjulpet på vej af et samarbejde mellem Ringkøbing-Skjern Kommune og Dansk Center for Vildlaks samt elever fra Alkjær Skolen i Ringkøbing.

Bækken er desuden med til at aflede regnvand fra området og boligerne, herunder ved kraftige skybrud. På den måde forsyner regnvandet bækken med vand.

Hvor finder jeg