Februar: Pileskud, vintergækker og erantis

  • Vintergaekker Graes 1533 Vintergækker i Naturbydelen havenyt.dk

I FEBRUAR måned kan man begynde at plukke nye pileskud fra pilen, der kan tørres og anvendes til pileflet senere på året.

I skoven finder man Seljepilen, og ved vådområderne både Sejlepil og busken Kaspisk pil.

Det er også nu at skovbunden begynder at vågne, og et hvidt/gult tæppe breder sig, af vintergækker og erantis.

Hvor finder jeg