Stier

  • Naturbydelen Morgendis Et sammenhængende stisystem forbinder Naturbydelen med resten af Ringkøbing Jørn Deleuran
Et stisystem med både asfalterede stier, grusstier og trampestier skaber tilgængelighed til naturen i Naturbydelen for alle og forbinder den nye bydel med resten af Ringkøbing.

En lysende hvid sti løber fra parcelhuskvartererne Heboltoft og Baneledet gennem den centrale del af Naturbydelen. Langs stien finder du to røde teglstensbelagte torve, en æblehave og to bærhaver. For enden af den asfalterede sti begynder en grussti, der går hele vejen rundt om den 4 hektar store sø i den sydøstlige ende af Naturbydelen, hvor du finder en siddetrappe, en trækfærge, græsningsfolde og en flydebro tværs over søen.

Stisystem binder Naturbydelen sammen med resten af Ringkøbing og giver nem og tryg adgang til de nærmeste indkøbsmuligheder, daginstitutioner og skoler.

Stier gør også naturen tilgængelig for hele byen, der kan gå, løbe, cykle og lufte hund i området.

Hvor finder jeg