Tæt samarbejde om at passe Naturbydelen

  • Peter Kirketofte og Kristian Korsholm Naturbydelens projektdirektør Peter Kirketofte og afdelingsleder i Ringkøbing-Skjern Kommune, Kristian Korsholm. Foto: Mikkel Meister
Det meste af Naturbydelen består af natur og grønne arealer, og der er tre parter involveret i at drive og udvikle det 84 hektar store område i tråd med visionerne for bydelen ved Ringkøbing Fjord. Samspillet mellem kommune, byudviklingsselskab og bydelsforening kan man læse om i en ny publikation fra Realdania By & Byg.

For syv år siden gennemførte Naturbydelen Ringkøbing K en større omlægning af et tidligere landbrugsareal til skov, enge og vådområder. Målet var at skabe attraktive grønne rammer for de nye beboere i området, hvor man skal opleve at bo midt i naturen, og samtidig fremme biodiversiteten i form af et rigt dyre- og planteliv. Den dag i dag bliver hele området passet i tråd med visionen.

Det kan man blive klogere på i Realdania By & Bygs nyeste publikation ”Fra projekt til levende by”, hvor Naturbydelen er et af fire projekter, hvis erfaringer formidles til inspiration for andre, der arbejder med byudvikling i Danmark.

Følger Naturbydelens strategi

Afdelingsleder i Ringkøbing-Skjern Kommune Kristian Korsholm fortæller i publikationen om, at kommunen, som står for at passe bydelens arealer, følger Naturbydelens strategi i det daglige arbejde, og at der er opbygget en god gensidig respekt i samarbejdet med Naturbydelen Ringkøbing K.

- Selvom vi drifter arealet efter samme principper som øvrige arealer i Ringkøbing-Skjern Kommune, så lever vi stadig op til partnerskabet ved at fortsætte de grundlæggende tanker bag den måde, området skal driftes på. Det synes jeg faktisk, at vi er lykkedes ret godt med, siger Kristian Korsholm.

Mens Ringkøbing-Skjern Kommunen ejer og drifter hele det område i Naturbydelen, der skal blive ved med at være rekreativt, har Naturbydelen ansvaret for driften af de matrikler, der med tiden skal sælges som byggegrunde til investorer, og endelig har Bydelsforeningen Ringkøbing K Syd ansvaret for at drifte fællesarealerne mellem matriklerne i den del af Naturbydelen, hvor der skal opføres boliger syd for jernbanen.

Parterne har dog fundet en praktisk løsning, så både Naturbydelen og bydelsforeningen har hyret Ringkøbing-Skjern Kommune til også at være driftsoperatør på de områder i bydelen, som de har ansvaret for at passe.

Bydelsforening med voksende rolle

Netop bydelsforeningen er en aktør, som med tiden naturligt vil fylde mere og mere, ikke blot i driften af arealer men også i udviklingen af det sociale liv i Naturbydelen. Foreningen er paraply for grundejerforeninger og ejere af delområder i bydelen og repræsenterer på denne måde i sidste ende alle beboere i Naturbydelen.

Naturbydelen Ringkøbing K er som grundejer selv medlem af bydelsforeningen, i de første år med en betydelig indflydelse, men efterhånden som byggegrundene sælges, og der kommer flere beboere, vil selskabet trække sig mere og mere tilbage og på langt sigt helt forsvinde fra bydelen. Det stiller også stigende krav til de aktører, der skal overtage ansvaret for driften af bydelen og dens liv.

Drivkræfter blandt beboerne

- Du skaber en ny bydel, hvor du har behov for at finde nogle stærke personer blandt beboerne, som kan bære den nødvendige viden om visionen videre og overdrage den til andre. Om ti år er håbet jo, at projektselskabet ikke selv skal være aktiv i bydelsforeningen længere. Succesen vil være, at bydelsforeningen er selvbærende. Derfor skal vi have styrket beboerdemokratiet, og det bliver nemmere, jo flere der kommer til at bo i området, siger projektdirektør Peter Kirketofte fra Naturbydelen Ringkøbing K i den nye publikation.

De andre byudviklingsprojekter, som omtales i publikationen ”Fra projekt til levende by”, er Kanalbyen i Fredericia, Køge Kyst og Nærheden i Hedehusene, som alle ejes i fællesskab af den stedlige kommune og Realdania By & Byg.

”Fra projekt til levende by” kan downloades gratis eller købes i trykt form for 49 kr. på www.realdaniabyogbygklubben.dk.

 

Relaterede nyheder

Naturbydelen scorer højt på natur og biodiversitet (21. december 2021)

Naturbydelen tilpasser græsslåning til fugle- og dyrelivet
(21. september 2021)

 

  • Traktor Ringkøbing-Skjern Kommune varetager driften af alle Naturbydelens arealer på vegne af tre parter. Foto: Mikkel Meister