Naturbydelen scorer højt på natur og biodiversitet

  • Bræmmer af højt græs efter slåning Naturbydelen er begyndt at efterlade bræmmer af højt græs efter den årlige græsslåning af hensyn til fugle og dyr. Foto: Mikkel Meister
Naturbydelen har gået projektets bæredygtighed igennem med værktøjet DGNB for byområder og scorer mange point på natur og fremme af biodiversiteten – kvaliteter, som byudviklingsprojektet vil fokusere yderligere på i tæt samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune. Det kan man læse om i en ny publikation fra Realdania By & Byg.

Naturbydelen Ringkøbing K har fra starten arbejdet for at gøre den nye bydel i udkanten af Ringkøbing bæredygtig både miljømæssigt, socialt, sundhedsmæssigt og økonomisk.

- Projektet er allerede nu socialt mangfoldigt, for her er både ejerboliger, almene lejeboliger og bofællesskab. Men det er på natur- og miljøområdet, at Naturbydelen for alvor skiller sig ud fra andre projekter, siger konstitueret projektdirektør for Naturbydelen, Anne Mette Rahbæk.

Det bekræfter en systematisk screening, som Naturbydelen har fået foretaget med værktøjet ”DGNB for Byområder” i samarbejde med Realdania By & Byg og tre danske søsterprojekter. På baggrund af resultatet har Naturbydelens bestyrelse besluttet, hvordan projektet skal følge op, og det kan man blandt andet læse om i publikationen ”Bæredygtighed i arealudvikling”, som Realdania By & Byg netop har sendt på gaden.

Naturbydelen scorer blandt andet max points på biodiversitet men kan til gengæld ikke leve op til kriteriet om, at der bør indgå erhverv eller detailhandel.

- Bæredygtighed er mange ting, og for mange byudviklingsprojekter giver det endda rigtig god mening at blande boliger med erhverv - men Naturbydelen er fra starten tænkt anderledes. Det er en bevidst satsning på det attraktive ved at bo med naturen lige uden for hoveddøren – og det slår så igennem i screeningen på den måde, at vi belønnes for det store naturindhold og for at fremme biodiversiteten. Det er styrker, som vi vil fokusere yderligere på i de kommende år, fortæller Anne Mette Rahbæk.

Tæt samarbejde om bæredygtig drift

Det meste af den tidligere landbrugsjord blev for fem-seks år siden omlagt til naturareal, som drives i et tæt samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune. Kommunen overtog for to år siden ejerskabet til de rekreative arealer, og parterne arbejder tæt og løbende sammen om at fastholde visionen om natur og biodiversitet i driften.

- Der har været et tæt samarbejde hele vejen igennem, og det forstærker ejerskabsfølelsen, når vi både er med til at skabe rammerne for projektet og udføre driften. Det er en stor fordel, at kommunen løbende er inddraget og har mulighed for at være med til at finde bæredygtige løsninger.

Sådan siger Niels Peter V. Lauridsen, fagchef for Land, By og Kultur i Ringkøbing-Skjern Kommune i publikationen.

Tilgodeser fugle og dyr

Den effekt på fuglelivet, som omlægningen af det tidligere landbrugsland til natur har haft, er dokumenteret i årlige rapporter efter løbende optællinger, som medlemmer af Dansk Ornitologisk Forening foretager hvert år efter et fast mønster.

- Her har det vist sig, at flere og flere nye fuglearter er kommet til, fordi de har lettere ved at finde føde eller ly, og efter råd fra DOF-medlemmerne er vi i år begyndt at efterlade bræmmer af højt græs efter græsslåning af hensyn til fugle og dyr. Græsslåningen er i sig selv vigtig for biodiversiteten, men alt behøver ikke nødvendigvis at blive slået ned på én gang. Så nu forsøger vi os med græsbræmmerne, som så flytter placering fra år til år, og det vil vi også undersøge effekten af, fortæller Anne Mette Rahbæk.

Grøn byggemodning

Det er dog ikke kun i driften af naturarealerne, at Naturbydelen vil styrke bæredygtigheden. Byudviklingsselskabet vil også gøre byggemodningen grønnere og sørge for, at bygherrernes affald håndteres på en mere klima- og miljøvenlig måde.

Den nye publikation ”Bæredygtighed i arealudvikling” rummer også interviews med nøglepersoner fra Realdania By & Byg, som er i partnerskab med Ringkøbing-Skjern Kommune om Naturbydelen, og fra projekterne Nærheden, Køge Kyst og Kanalbyen i Fredericia, som Realdania By & Byg på tilsvarende vis ejer sammen med henholdsvis Høje-Taastrup, Køge og Fredericia Kommune.

”Bæredygtighed i arealudvikling” kan downloades gratis eller købes i trykt form for 49 kr. på www.realdaniabyogbygklubben.dk.

 

FAKTA:

DGNB og Naturbydelens bæredygtighedsprofil

DGNB er et system til screening og certificering af bygninger eller byområder. Systemet bygger på FN’s definition af bæredygtighed som rummende en social, en økonomisk og en miljømæssig dimension - og supplerer med temaerne teknisk kvalitet og proceskvalitet som væsentlige for byggeri og byudvikling.

De fem temaer indeholder 32 kriterier med 115 underkriterier. Ud fra den samlede score er det muligt at blive certificeret til enten Sølv (50 %), Guld (65 %) eller Platin (80 %).

Naturbydelen har opnået et samlet screeningsresultat, der ligger lidt under Guld-niveau. Formålet med screeningen har ikke været en egentlig certificering, men at sikre at Naturbydelen fortsat løbende arbejder med indsatser for at styrke bæredygtighed yderligere.