Fuglelivet i Naturbydelen er blevet endnu rigere

  • Tårnfalk Beskåret Tårnfalken ses hyppigt i Naturbydelen og er med på ni af de ti tællinger i 2021. Foto: Lars Holm Hansen
97 fuglearter, heraf tolv helt nye, er spottet i Naturbydelen i 2021. Frivillige entusiaster fra DOF Vestjylland har endnu en gang aflagt rapport over fuglelivet i den nye bydel, hvor det har været et hovedgreb at anlægge natur, før husene bygges. Det viser sig blandt andet, at flere pressede fuglearter har fundet vej til området, efter at det tidligere landbrugsland er omlagt i den nye naturbydel.

Den første havørn svævede i januar sidste år ind over Naturbydelen ved Ringkøbing Fjord - i hvert fald den første, som medlemmer af Dansk Ornitologisk Forening (DOF) har observeret på deres løbende fugletællinger, og det var blot begyndelsen. Herefter dukkede i gennemsnit én ny art op om måneden, for hele tolv arter kunne ved udgangen af 2021 føjes til bruttolisten. Blandt de øvrige ny-observerede fugle er hjejle, klyde, skægmejse og strandhjejle.

- Det har været spændende at være med til at følge naturen og fuglene over en årrække i Naturbydelen, hvor vores næsten månedlige tællinger viser, at antallet af fuglearter har været markant højere de seneste år. 2021 viser, at vi har set ti arter mere pr. tælling end vi gjorde det første år, fortæller Lars Holm Hansen, der er formand for DOF Vestjylland og aktiv i foreningen i Ringkjøbing-Skjern.

Pressede fuglearter finder vej

I alt 97 forskellige fuglearter blev omhyggeligt noteret i årets løb, ni arter mere end det foregående års rekord på 88 arter. I alt 122 fuglearter er nu rapporteret, siden amatørornitologerne i november 2015 tog initiativ til en systematisk registrering af fuglelivet i området. Men ifølge Lars Holm Hansen er det ikke kun nye og flere arter i sig selv, der tæller:

- Det er altid spændende med nye arter til fuglelisten, men jeg synes det mest interessante er, at flere af de fuglearter, som har fået det sværere og sværere og dermed er blevet fåtallige i landbrugslandet i Danmark, har fundet Naturbydelen så interessant, at de er begyndt at raste og yngle. Her tænker jeg især på tornirisk, bynkefugl og engpiber, men også stillids, som vi efter yngletiden har set i stort antal i sensommeren, hvor der har været mange frøplanter på arealerne.

For byudviklingsselskabet bag Naturbydelen i Ringkøbing er den øgede mangfoldighed i fugle- og dyrelivet helt i tråd med projektets satsning på natur og mere biodiversitet.

- Det er en fantastisk udvikling, og vi er meget glade for, at denne gruppe af frivillige tog initiativ til systematisk at registrere fuglelivet, efter at vi havde omlagt det tidligere landbrugsland til natur - og at de vedholdende har fortsat tællingerne lige siden. Det er dejligt at vide, at biodiversiteten er øget i Naturbydelen, ikke kun med fugle men også med de smådyr, som er årsag til, at mange af fuglene er kommet til i deres jagt på føde – og endelig er det meget positivt, at fugletællernes indsats jo bidrager med meget konkret viden om effekten af at skabe mere natur, siger konstitueret projektdirek-tør i Naturbydelen, Anne Mette Rahbæk.

Råd om drift af naturarealerne

Udover at tælle og registrere fuglelivet i Naturbydelen kommer medlemmerne af DOF Vestjylland også med råd om driften af naturarealerne, som Naturbydelen har lyttet til. Således blev praksis omkring græsslåningen justeret i efteråret, så alt ikke blev slået ned på en gang. I stedet blev bræmmer af højt græs efterladt, så de smådyr, som er føde for fugle og større dyr, bedre kan overleve, samtidig med at fugle og dyr kan søge ly og beskyttelse.

- Dialogen med Naturbydelen om at lade nogle bræmmer stå, når arealerne slås om efteråret, var et godt nyt tiltag i 2021, som jeg håber fortsætter og måske bliver udviklet med nogle forsøg med varieret klippehøjde og andre eksperimenterende tiltag for at gavne biodiversiteten i området, siger Lars Holm Hansen.

Naturbydelen og gør i forvejen flere ting for at fremme biodiversiteten i driften, blandt andet at vente helt til september med at slå græsset og ved at lade noget af græsafklippet ligge et stykke tid på jorden, så det kan nå at drysse frø af til fuglene, inden det fjernes. Arbejdet med biodiversitet førte i øvrigt til, at Naturbydelen scorede max points på biodiversitet i en såkaldt DGNB-screening af projektets bæredygtighed i 2020.

Inspiration til andre byer

Lars Holm Hansen håber, at byudviklingsprojektets greb med at skabe mere natur kan brede sig til andre steder, hjulpet af fugletællegruppens indsats:

- Vi er glade for at kunne påvise naturudviklingen og måske inspirere andre kommuner eller byer til at gøre noget lignende ved at flette naturen ind i byen og derved give gode fugle- og naturoplevelser til beboerne.

DOF Vestjyllands rapport over fuglelivet i Naturbydelen i 2021 kan ses på Naturbydelen.dk/fuglelivet.

Fugletur 11. juni

Er man interesseret i at møde nogle af de frivillige fra DOF Vestjylland, kan man pakke kikkert og kaffe eller te og møde op til fugletur på Strandengen 20, p-pladsen ved den store sø i Naturbydelen lørdag den 11. juni kl. 7.30. Man kan læse mere om arrangementet på Naturbydelen.dk/fugletur.

 

FAKTA:

Tolv nye fuglearter

De nye fuglearter, som i 2021 blev observeret i bydelen for første gang på de systematiske tællinger, er:

• Canadagås
• Dværgmåge
• Havørn
• Hjejle
• Klippedue
• Klyde
• Lille korsnæb
• Mursejler
• Rovterne
• Skægmejse
• Stor skallesluger
• Strandhjejle

  • 2J0a0039redi Havørnen er for første gang registreret over Naturbydelen. Foto: Lene Ørskov
  • Stor skallesluger Også stor skallesluger er for første gang med i tællingen. Foto: Lars Holm Hansen
  • Stillids (1) Stillidsen er en af de mere pressede fuglearter, som fugletællerne har observeret i stort tal. Foto: Lene Ørskov
  • Gul vipstjert En enkelt gul vipstjert blev spottet i 2021, på tællingen i maj. Foto: Lars Holm Hansen