Fugletur i Naturbydelen

  • Skestorke Lene Ørskov /DOF Vestjylland
Efterhånden som naturen får fat, kommer der flere fugle til Naturbydelen. Kom med ud og kig på de mange spændende arter, når DOF Vestjylland inviterer på fugletur lørdag den 11. juni kl. 7.30.

Fuglene i Naturbydelen Ringkøbing K er blevet talt på næsten månedlige ture af en gruppe ornitologer fra DOF-Vestjylland siden 2015. Da tællingerne startede, var Ringkøbing Skjern Kommune og Realdania By & Byg i gang med at omlægge det tidligere landbrugsareal ved Ringkøbing Fjord til naturområde og naturbydel. DOFs tællinger kan derfor dokumentere udviklingen af fuglene og naturen i området efterhånden som naturen får fat.

Og hvordan er det så gået, siden naturen blev anlagt? Kom der nye fuglearter? Var der nogen som forsvandt? Begge udsagn er rigtige, men det er helt sikkert, at naturtiltagene i området har gjort, at der er kommet langt flere fugle og arter end der var før.

Netop nu er der gang i ynglefuglene med sang og anden aktivitet, og derfor vil DOF Vestjylland gerne invitere dig med på fugletur i det spændende område. På turen kan du høre om nogle af ornitologernes oplevelser i Naturbydelen og du kommer medrundt i området for at kigge på nogle af de spændende fuglearter, som Tårnfalk, Tornirisk, Tornsanger, Bynkefugl, Blishøne og hvad vi ellers ”falder over”.


Kom og vær med!

 

Dato: lørdag d. 11. juni

Tidspunkt kl. 7.30 – ca. 9.30

Mødested: Strandengen 20 - P-plads ved den store sø

Turledere: Lene Ørskov og Lars Holm Hansen

Medbring: Kikkert, Kaffe eller The som vi tager fælles efter rundturen i Naturbydelen

Tilmelding:

Tilmelding er ikke strengt nødvendig, men vil ville blive glade, hvis I ville melde jeres ankomst til kontakt@ringkoebingk.dk senest 10. juni.

 

  • 2J0a0039redi En tur i Naturbydelen giver ofte overraskelser – her Havørn, som var en af de nye arter på tællingerne i 2021. Lene Ørskov /DOF Vestjylland
  • Stillids Stilids er en af de arter, der kan opleves i store flokke i Naturbydelen. Lene Ørskov/DOF Vestjylland
  • Tårnfalk Web Tårnfalken holder også til i Naturbydelen. Lene Ørskov/DOF Vestjylland