Strandvejen flytter ind i Naturbydelen

  • Naturbydelen Byggemodning 1
De første veje er ved at tage form i Ringkøbings nye naturbydel. Samtidig bliver der gjort klar til, at byggeriet af de første boliger kan gå i gang i efteråret.

Strandvejen, Strandengen og Strandkanten. Det er navnene på de første veje i Ringkøbings nye naturbydel. Arbejdet med at anlægge vejene er gået i gang. Og efter planen står vejene klar til at tage imod bilister, cyklister og gående til december.

Strandvejen bliver den nye hovedvej ind og ud af Naturbydelen, som forbinder alle de kommende boliger med Ringkøbing Fjord og bymidten. Strandengen bliver også en central vej i bydelen, der forbinder en række beboelsesveje med Strandvejen, bl.a. den første beboelsesvej Strandkanten, der også bliver de første beboeres adresse.

Vejnavnene illustrerer, at boligerne i Naturbydelen bliver opført lige ved Ringkøbing Fjord og midt i naturen, der bl.a. byder på vildtvoksende enge, bærhaver og frugtlunde.

Gør klar til boligbyggeri

Byggeriet af de første boliger i Strandkanten ventes at gå i gang i løbet af efteråret og etableringen af de nye veje er en vigtig del af forberedelserne til byggeriet.

Samtidig med anlæggelsen af vejene bliver der bl.a. lagt rør til fjernvarme og kloakering, som boligerne i Strandkanten bliver koblet på.

Strandkanten ligger i første række til Ringkøbing Fjord og består af 33 moderne boliger på 118-150 m2 i to plan. Boligerne er tegnet af N+P Arkitektur, der har lagt vægt på, at alle skal have kig til vandet og direkte adgang til engene, der vokser vildt helt ind mellem husene. Strandkanten opføres af den midtjyske entreprenør Frifeldt.

FAKTA

  • Strandvejen erstatter den nuværende adgangsvej Hebolgårde
  • Der etableres en venstresvingsbane på Vellingvej, der kan benyttes, når man ankommer til Naturbydelen fra Ringkøbings bymidte
  • Hovedvejene Strandvejen og Strandengen bliver asfalterede
  • Beboelsesvejen Strandkanten bliver en grusvej
  • Strandengen bliver koblet sammen med den markvej, der giver adgang til parkeringspladsen ved den store sø
  • Bygherre: Naturbydelen Ringkøbing K
  • Entreprenør: Stauning Maskinstation
  • Anlægsperiode: August - december 2017