Oplev Naturbydelens rige fugleliv

  • Fugl 1 Her ses en af de nye arter, som i 2022 er observeret i Naturbydelen. Men hvilken...? Foto: Lars Holm Hansen, DOF Vestjylland
Naturbydelens fugleliv er også i 2022 blevet rigere, og DOF Vestjylland har føjet ni nye fuglearter til listen. Hvilke det er, kan man høre, når to af de faste fugletællere tager morgenfriske interesserede med på fugletur lørdag den 17. juni.

Siden det tidligere landbrugsareal i 2015-16 blev omlagt til natur, har medlemmer af Dansk Ornitologisk Forening, DOF Vestjylland, systematisk registreret fuglelivet i Naturbydelens område. Også i 2022 er antallet af observerede arter vokset, og der er i løbet af året føjet ni arter til listen, som ikke tidligere er observeret på fugletællingerne.

- 103 fuglearter har vi registreret i 2022, og det er det højeste antal på et enkelt år. Derudover er der kommet nogle rigtig spændende nye arter på listen – i alt ni, som vi ikke tidligere har registreret på vores mange tællinger siden 2016. Det fortæller vi mere om, når vi mødes den 17. juni, og sådan en juni morgen er et særlig godt tidspunkt at opleve nogle af de mange fugle, der yngler i Naturbydelen, fortæller Lars Holm Hansen, formand for DOF Vestjylland.

Lars Holm Hansen viser rundt sammen med Lene Ørskov, som begge er blandt otte fugletællere, der har indsamlet datamaterialet for 2022 på i alt ti fugleture, fordelt jævnt hen over året. De barsler lige nu med den seneste rapport med status for Naturbydelens fugleliv.

Kikkert og kaffe

Fugleturen lørdag den 17. juni er for de morgenfriske. Man mødes kl. 7.30 på Vellingvej P-plads ved den store sø i Naturbydelen, og det er en rigtig god idé at medbringe både kikkert og lidt kaffe eller te, som kan nydes efter selve fugleturen.

Det er gratis at deltage, og tilmelding er ikke nødvendig. Turen forventes at slutte omkring kl. 9.30.

 

  • Fugl 2 Også denne fugl er registreret for første gang i 2022... Foto: Lars Holm Hansen, DOF Vestjylland
  • Fugl 3 Også denne fugl er ny. Hør mere om, hvilke fugle der er registreret for første gang på fugleturen den 17. juni... Foto: Lars Holm Hansen, DOF Vestjylland