Nu begynder udviklingen af Ringkøbings nye bydel

  • Arkitema Ny Forte 150Dpi
Naturbydelen Ringkøbing K’s bestyrelse har godkendt den endelige udviklingsplan for Ringkøbings nye bydel. I de kommende måneder forbereder Naturbydelen udviklingen af naturen i området. Naturbydelen Ringkøbing K forventer, at de første huse kan stå klar ved udgangen af 2016.

Naturen kommer før husene i Ringkøbings nye bydel Ringkøbing K. Det ligger fast efter at Ringkøbing K’s bestyrelse har godkendt den endelige udviklingsplan for den nye bydel i den sydøstlige kant af Ringkøbing.

Forslaget til udviklingsplanen blev præsenteret i maj og frem til sommerferien kunne alle interesserede komme med bemærkninger og ideer til planen. Alle input er siden blevet evalueret og besvaret af Ringkøbing K. Flere af dem er blevet indarbejdet i den endelige plan, mens der vil blive arbejdet videre med andre i de kommende faser.

”Dialogen med borgere og foreninger viser, at der er bred opbakning til forslaget om at gøre områdets enestående natur til omdrejningspunkt og driver for udviklingen af Ringkøbing K. Vi er meget glade for, at vi nu har grundlaget for byudviklingen på plads, så vi for alvor kan tage hul på at skabe naturen i området og sælge de første boliger. Vi opfordrer alle interesserede til fortsat at tage aktivt del i udviklingen af den nye bydel”, siger Uffe Steiner Jensen, bestyrelsesformand for Ringkøbing K.

Ringkøbing-Skjern Kommune og Realdania By – parterne bag Ringkøbing K – glæder sig over, at vejen nu er banet for udviklingen af den nye bydel.

”I Ringkøbing-Skjern Kommune har vi en vision om, at naturen skal være kilden til det gode liv og til at skabe vækst. Den nye bydel Ringkøbing K vil tilbyde kommende beboere helt nye, spændende boliger af høj kvalitet med direkte adgang til skøn natur og udsigt til Ringkøbing Fjord. Jeg er sikker på, at mange vil være tiltrukket af denne unikke kombination. Det vil samtidig styrke mulighederne for at skabe vækst i vores kommune”, siger Iver Enevoldsen, borgmester i Ringkøbing-Skjern Kommune.

”Når Realdania By er gået sammen med Ringkøbing-Skjern Kommune om udviklingen af Ringkøbing K, så er det bl.a. fordi vi har en fælles vision om at vise, hvordan Ringkøbing kan udnytte den korte afstand mellem byen, fjorden og den omkringliggende natur til at fastholde og tiltrække borgere. I de fleste byudviklingsprojekter starter man med at bygge husene og så kommer naturen mellem husene bagefter. I Ringkøbing K får de første beboere adgang til den helt særlige natur i området og til fjorden fra dag ét. Det tror vi på vil være et trækplaster for Ringkøbing K”, siger Mette Lis Andersen, direktør i Realdania By.

Forbereder udviklingen af naturen

Netop nu er Ringkøbing K i fuld gang med at forberede udviklingen af naturen i det 84 ha store område.

”Forudsat at alle myndighedstilladelser er på plads, er planen at gå i jorden til foråret. Der planter vi skov og eng, etablerer stier, anlægger aktivitets- og legepladser og etablerer et stort vådområde i den sydøstlige del af området. Vi forventer, at det meste vil stå klar ved udgangen af 2015. Der vil alle, der har lyst, kunne benytte sig af de mange nye muligheder for oplevelser og aktiviteter i den smukke natur ud til fjorden. Enkelte anlæg vil dog først være helt klar i løbet af foråret 2016”, siger Søren Adsersen, projektdirektør i Ringkøbing K.

Naturprojekt medfører større kapitalindskud

I forhold til det projektbudget der lå til grund for Ringkøbing K’s oprettelse i 2011, som i sagens natur var et første skøn, har Ringkøbing K gennem arbejdet med den endelige udviklingsplan fået et mere præcist overblik over omkostninger og indtægter.

Konkret betyder det, at såvel anlægsomkostninger som salgsindtægter er øget i det nuværende budget. Samlet set medfører udviklingen af naturprojektet øgede omkostninger på 22 mio. kr. Heraf udgør Ringkøbing-Skjern Kommunes andel 25%, mens Realdania By bidrager med 75%.

Hovedforklaringen på de øgede omkostninger er, at naturprojektet nu fremstår langt mere unikt og som den ”driver” der skal tiltrække nye beboere. Ringkøbing K etablerer bl.a. et finmasket stinet i området, som kobles med det eksisterende stinet i byen, og skaber en række attraktioner, som f.eks. et fælleshus, trækfærger og gangbroer over vådområdet, en grejbank ved fjorden og et fugle- og udsigtstårn. Desuden investerer Ringkøbing K i 2-4 årige planter, der sikrer området øget herlighedsværdi fra starten.

I takt med at Ringkøbing K sælger byggegrundene i området vil det forøgede kapitalindskud blive tilbagebetalt til Ringkøbing-Skjern Kommune og Realdania By. Ringkøbing K arbejder på at de første huse kan stå klar i slutningen af 2016.