Naturprojekt gør gavn for både beboere og dyreliv

  • Michael og Peter Projektleder Michael Guldager og projektdirektør Peter Kirketofte fra Naturbydelen. Foto: Mikkel Meister
Normalt kommer der først for alvor ”miljø” omkring nybyggede boliger længe efter, at beboerne er flyttet ind. Det gælder dog ikke i Naturbydelen, hvor et særligt greb i byggemodningen giver tilflytterne grønne omgivelser fra dag ét, samtidig med at biodiversiteten tilgodeses. Det kan man læse om i en ny publikation fra Realdania By & Byg.

Hvis man gerne vil bo i en spritny bolig men ikke orker at vente i ti år, før omgivelserne gror til og skaber et grønt miljø, har Naturbydelen svaret. Måden, som bydelen er anlagt på, adskiller sig fra næsten alle andre byudviklings- og boligprojekter.

- Hvorfor flytter folk til Vestjylland? Det gør de jo for at bo som en del af naturen. Dét, der gør Naturbydelen attraktiv, er, at du flytter direkte ind i naturen i stedet for, at naturen først kommer til langt senere, som man normalt kender det fra et nyudviklet parcelhusområde. Her flytter du ind i herligheden fra dag ét. Det har været planen med byggemodningen fra tidlig færd.

Sådan siger projektdirektør for Naturbydelen Peter Kirketofte i et interview i en ny publikation fra Realdania By & Byg med titlen ”Byggemodning i arealudvikling – med fokus på klima og miljø”.

Byggemodning handler om alt det mellem husene og under jorden i en ny bydel, som byrum, veje, rørledninger osv. – alt det, der får byen til at fungere som by. Hvor den slags anlægsarbejder normalt foregår gradvist i takt med byggeriet af f.eks. nye boliger, er en meget stor del af Naturbydelens byggemodning udført fra starten, nemlig omdannelsen af marker til ny natur. Udover at skabe attraktive grønne rammer fra starten, har formålet været at understøtte et rigt og varieret dyreliv.

- Et areal med store, flade marker er i udgangspunktet utroligt let at gå til, når man skal byggemodne. Men omvendt er det begrænset, hvad du får foræret af biodiversitet. Det var et helt fladt landbrugsområde med begrænsede naturlige lavninger eller vådområder. Under byggemodningen har det handlet om af få flyttet rundt på noget jord, lavet læhegn, plantet hjemmehørende arter og dannet et grundlag for, at fugle og insekter hjælper med at sprede planterne på en naturlig måde i området, fortæller Peter Kirketofte i publikationen.

Naturgenopretning

Naturprojektet, som fandt sted i 2015-16, handlede blandt andet om genopretning af natur, som tidligere var bukket under for kultiveringen af det store areal ved Ringkøbing Fjord. F.eks. er et tidligere vådområde, der har været drænet under perioden med kartoffeldyrkning, blevet genoprettet og udgravet yderligere for at give plads til den store sø i Naturbydelen, og Tranmose Bæk, som tidligere var rettet ud, har fået sit oprindelige snoede forløb tilbage.

- På den måde har man genoprettet noget, som tidligere har været omlagt, for at skabe grobund for landbrug. Man vidste fra begyndelsen, at det tidligere vådområde ville være for vådt til at bygge på. Derfor kunne man lige så godt få noget rekreativ værdi ud af det, og det er så også med til at fremme biodiversiteten og understøtte udviklingen af fuglelivet herude, fortæller projektleder Michael Guldager fra Naturbydelen i samme interview.

Netop fuglelivet har været igennem en helt dokumenteret udvikling i kraft af Dansk Ornitologisk Forenings systematiske tællinger. De lokale DOF-medlemmer slog i 2022 endnu en gang deres egen rekord ved at registrere 103 forskellige fuglearter i Naturbydelen i årets løb.

Klimasikring

Endnu et vigtigt aspekt af den store byggemodningsopgave har været at forberede området på voldsomme regnskyl. Således er en del af den jord, der er gravet op som led i naturprojektet, flyttet til kommende byggefelter, så regnvandet kan løbe væk fra boligbebyggelserne og videre ud i grøfter og vandløb i et såkaldt LAR-system (Lokal Afledning af Regnvand).

Den nye publikation fra Realdania By & Byg rummer også pointer fra en ny analyse af mulighederne for at tage klima- og miljøhensyn i byggemodning – og praksiserfaringer fra projekterne Køge Kyst, Kanalbyen i Fredericia og Nærheden i Hedehusene, der ligesom Naturbydelen Ringkøbing K ejes i fællesskab af den stedlige kommune og Realdania By & Byg.

”Byggemodning i arealudvikling – med fokus på klima og miljø” kan downloades gratis eller købes i trykt form på www.realdaniabyogbygklubben.dk.

  • Anlægsarbejder ved Fjordudsigten Anlægsarbejde ved de almene lejeboliger ”Fjordudsigten”. Foto: PalmePHOTO
  • Dronefoto Udsnit med de tre bebyggelser Omdannelsen af landbrugsland betyder, at man i Naturbydelen kan opleve at bo midt i naturen. Foto: PalmePHOTO