Naturbydelen er nomineret til årets ByPlan Pris

  • Naturbydelen Status Juli 28 Den store sø er en del af udviklingsplanen for hele Naturbydelen, hvor naturen er kommet før husene.
Naturbydelen Ringkøbing K er nomineret til årets ByPlan Pris, der hvert år tildeles et byudviklingsprojekt, hvor planlægningen i høj grad er udtryk for nytænkning. Vinderen afsløres den 5. oktober 2017.

”Et flot åbningsgreb i forbindelse med udviklingen af en ny bydel: Et attraktivt naturområde med høj herlighedsværdi og adgang for alle”.

Sådan lyder en del af ordvalget i begrundelsen for, at Naturbydelen i Ringkøbing - som udvikles i et partnerskab mellem Ringkøbing-Skjern Kommune og Realdania By & Byg - er indstillet til ByPlan Prisen 2017. Prisen, som hvert år tildeles en kommune, en region eller en organisation, som har gjort ”en særlig indsats for at fremme gode, smukke eller innovative bymiljøer”, er indstiftet for over 20 år siden af Dansk Byplanlaboratorium og Akademisk Arkitektforening.

I begrundelsen hedder det bl.a., at ”Naturbydelen Ringkøbing K nomineres for et flot åbningsgreb i forbindelse med udviklingen af en ny bydel. I de fleste byudviklingsprojekter starter man med at bygge huse og anlægge veje, hvorefter de grønne arealer mellem husene bliver etableret. I Naturbydelen Ringkøbing K er det omvendt. Her er det første skridt et attraktivt naturområde med høj herlighedsværdi og adgang for alle”.

Naturen før husene

Netop denne omvendte tilgang ”at laden naturen komme før husene” og gøre aktiv brug af landskabet er en af kongstankerne bag Naturbydelen, og derfor glæder det projektdirektør Peter Kjølby, at tilgangen også har fået Byplanlaboratoriets og Arkitektforeningens bevågenhed.

- Vores ambition med Naturbydelen er netop at vise, hvordan de store potentialer, der ligger i den korte afstand mellem by og natur, kan udnyttes til at udvikle et nyt attraktivt boligområde og et unikt, rekreativt naturområde til gavn for byens nuværende og kommende borgere. Byudviklingen skal samtidig demonstrere, hvordan dette kan gøres med respekt for og i samspil med den smukke og kystnære natur, siger Peter Kjølby, som endvidere påpeger, at et stort forarbejde er gået forud for, at Naturbydelen nu er ved at tage form.

Det store forarbejde indgår også i nomineringen af Naturbydelen som ByPlan Pris-modtager. Juryen fremhæver bl.a. ”den grundige planlægning med udarbejdelse af en udviklingsplan, en fysisk plan, et kvalitetsprogram og en eksempelsamling, der stærkt kan anbefales som læsning for kommende byudviklingsprojekter – især dem, der ligger udenfor de traditionelle vækstcentre”.

Boliger midt i naturen

Naturbydelen Ringkøbing K ligger på et 84 hektar stort område. På godt halvdelen af det naturskønne område med enge, skov, søer, bærhaver og frugtlunde og tæt på kysten opføres der i de kommende år ca. 1.000 boliger. Boligbebyggelsen bliver en blanding af dobbelthuse, rækkehuse og lejligheder, der alle vil få mindre private uderum, adgang til parkering og direkte adgang til naturen mellem husene. Salget af de første 33 boliger – der har fået navnet Strandkanten - er i gang, og mange har skrevet sig på Naturbydelens boligliste for at få nyheder om boligbyggerierne.

Som en del af udviklingen af naturen er der etableret en række faciliteter i området, bl.a. en naturlegeplads og en trækfærge. På sigt kommer også et udsigtstårn og en naturbase.

Ud over Naturbydelen Ringkøbing K er også to andre byudviklingsprojekter i hhv. Odense og Viborg indstillet til årets ByPlan Pris 2017. Vinderen afsløres på Dansk Byplanlaboratorium og Akademisk Arkitektforenings byplanmøde den 5. oktober 2017.

Medlemmer i juryen bag ByPlan Prisen

  • Lisbeth Nørskov Poulsen og Mads Rue, udpeget af Akademisk Arkitektforening
  • Jes Møller og Lene Krogh, udpeget af Dansk Byplanlaboratorium
  • Peer Frank, udpeget af Foreningen af Byplanlæggere

Læs mere på www.byplanlab.dk

FAKTA

  • Udviklingsplanen er udarbejdet af Naturbydelen med SLA Landskabsarkitekter som hovedrådgiver
  • Udviklingsplanen er lavet med afsæt i resultatet af en parallelkonkurrence med tre deltagende hold
  • Hold SLA præsenterede hovedgrebet "Natur før huse", som der efterfølgende blev arbejdet med i udviklingsplanen