Naturbydelen er med i ny publikation om klimaløsninger

  • Birgitte Og Iver Af Astrid Dalum 5
Naturbydelen er ét af to projekter i Ringkøbing-Skjern Kommune, der er blevet udvalgt til publikationen Klima100, der samler 100 af de bedste klimaprojekter fra kommuner rundt omkring i landet. Publikationen skal øge videndelingen og den grønne omstilling i kommunerne.

I dag udgiver Sustania publikationen Klima100, der har til formål at hylde og synliggøre de mange grønne ideer og løsninger, som allerede er realiseret rundt omkring i de danske kommuner – og inspirere til endnu flere. Og Ringkøbing-Skjern Kommune er repræsenteret i publikationen med hele to projekter.

Natur før huse – boliger midt i naturen

Naturbydelen i Ringkøbing er udvalgt i kategorien ”Grøn arealanvendelse og rekreativitet” for det særlige greb i byudviklingen, hvor det tidligere landbrugsareal først er blevet omdannet til enge, skov, søer, bærhaver og frugtlunde, hvorefter boligerne i den nye bydel opføres i pagt med naturen. En tilgang, der vender op og ned på den klassiske måde at udvikle nye bydele på, hvor boliger og gader etableres først, mens alt det grønne mellem husene kommer bagefter.

Udviklingen af naturen har også fra starten været tænkt sammen med håndtering af fremtidens hyppigere og mere intensive skybrud. Det er sket ved at anlægge et system af vandløb og søer, der afleder regnvand fra de kommende boligkvarterer allerede nu, og på den måde højner naturoplevelsen for mennesker og forbedrer forholdene for naturen og dyrelivet i området.

- Naturbydelen er et unikt boligtilbud i den midtvestjyske region, der kan tiltrække og fastholde borgere samt bidrage til den fortsatte udvikling af kommunen, siger Hans Østergaard, borgmester i Ringkøbing-Skjern Kommune, i publikationen.

NATUREN SOM DRIVER FOR BYUDVIKLING: Kom til ERHVERVSARRANGEMENT for fagfolk den 23. august 2018 kl. 14-16.30 og høre mere om tankerne bag udviklingen af Naturbydelen i Ringkøbing.

På vej mod 100% vedvarende energi

Det andet projekt i Ringkøbing-Skjern Kommune, der er udvalgt til Klima100-publikationen i kategorien ”Vedvarende energi”, er kommunens energiplan Energi2020, hvis ambition er, at kommunen skal være 100% selvforsynende med vedvarende energi i 2020.

Ved at udnytte områdets store naturrigdom har kommunen allerede formået at flytte sin forsyningsgrad med vedvarende energi fra ca. 20 % i 2007 til 58 % i 2015. Særlig vindenergien er vokset med en stigning på hele 479 %, fra 888 til 4.257 TJ/år. Ringkøbing-Skjern er dermed den kommune i Danmark, hvor der produceres absolut flest kWh el fra landvindmøller. Den store mængde vind-energi er ikke kun til gavn for de lokale, idet en stor del eksporteres til hele Danmark.

- Vi har allerede 150% grøn strøm i stikkontakterne fra vindmøller og solceller. Nu skal vi til lokalt også at anvende den rene energi til varme og transport, siger borgmester Hans Østergaard i publikationen.

Omfattende kortlægning af klimaløsninger

I alt 80 kommuner er repræsenteret blandt de 100 klimaprojekter i publikationen, der fordeler sig på 12 kategorier er blevet vurderet og udvalgt af Sustainia ved hjælp af et pointsystem baseret på syv kriterier om klimaeffekt, merværdi, innovation, samarbejde, borgerinddragelse, skalérbarhed og videndeling.

Direktør i Sustainia, Rasmus Schjødt Pedersen siger:

- Klima100 viser, hvor meget de enkelte kommuner kan løfte i Danmarks grønne omstilling, og hvor stort potentialet er til at skabe lokal vækst og trivsel gennem klimatiltag. Væbnet med al den inspiration, der ligger i Klima100, ser vi frem til at arbejde med kommunerne for at sætte endnu mere fart i den grønne omstilling.

Klima100 er finansieret af Realdania og udarbejdet af Sustainia.

Læs mere på Realdania.dk

Klima100 kan downloades gratis på realdania.dk/klima100