Kom på tur i Naturbydelens oldtid og nutid

  • Skov 2 Naturbydelen har været beboet i flere tusinde år.
I dag bor man i moderne, nybyggede boliger i Naturbydelen, men stedet har faktisk været beboet i flere tusinde år. Tirsdag den 16. august kan man komme på rundvisning og høre om livet i området fra stenalderen til i dag.

Stenalderhuse, bronzealderhuse og jernalderhuse. Arkæologerne fra Ringkøbing Skjern Museum fandt rester fra tusinder af års bebyggelse, da de i sin tid undersøgte området ved Ringkøbing Fjord, som Naturbydelen skulle bygges på. Nu kan man høre meget mere om, hvordan området har været beboet gennem tiderne, når Naturbydelen inviterer på rundvisning i området sammen med museumsinspektør Poul Krogh Jørgensen fra Ringkøbing-Skjern Museum.

Her kan man blandt høre om en stor overraskelse, som dukkede op af jorden, da arkæologerne fra Ringkøbing-Skjern Museum (nu ArkVest) undersøgte området i 2014: en 4-5.000 år gammel cirkel, et såkaldt “woodhenge”, altså en pendant til det engelske Stonehenge. Det kan have været brugt til gudedyrkelse, soldyrkelse eller astronomi, og under alle omstændigheder var der tale om et markant anlæg, som man har kunnet se på lang afstand – både fra Ringkøbing Fjord og fra landsiden.

I nyere tid kom området i brug som landbrugsareal, og mange husker måske de vidtstrakte kartoffelmarker, som man kunne se fra Vellingvej frem til 2015, hvor Naturbydelen Ringkøbing K påbegyndte en omfattende omlægning af området fra landbrugsland til natur. Også denne nyere historie kan man blive klogere på, når rundviserne fra  ”De frivillige ved Naturbydelen” fortæller.

Udgangspunktet for omdannelsen af det 83 hektar store areal til naturområde var en fælles vision hos parterne bag Naturbydelen, Ringkøbing-Skjern Kommune og Realdania By & Byg, om at skabe en attraktiv ramme for bosætning med naturen som trækplaster. Der blev etableret vådområde, enge og skov, og senere kom de første boliger. I dag er Naturbydelen igen beboet af mennesker, indtil videre fordelt på tre forskellige bebyggelser.

Turen er gratis og for alle, og det er en god idé at medbringe godt fodtøj.

Rundvisning: Fra oldtidens boplads til moderne boligformer i naturen
Tirsdag den 16. august kl. 17.00-19.00

Tilmelding sker pr. mail til kontakt@ringkoebingk.dk.

Mødested: Parkeringspladsen ved den store sø. Kør til Strandengen 20 i Ringkøbing og fortsæt ad grusvejen.

  • Soegegroefter Web Arkæologerne screenede området ved hjælp af søgegrøfter. Ringkøbing-Skjern Museum
  • Stenokse Web Stenøksen fra Stenalderen var et af de fund, der blev gjort, da arkæologerne undersøgte Naturbydelens område. Ringkøbing-Skjern Museum
  • Lerkar Fra Bronzealderen Web Et lerkar fra Bronzealderen dukkede også op. Ringkøbing-Skjern Museum