Kom med på opdagelse i skoven

  • Skov 6 Skoven i Naturbydelen er ved at få godt fat. Foto: Søren Palmelund
Hvorfor er skov en del af byudviklingen i Naturbydelen, og hvad betyder det for plante- og dyreliv? Det kan man blive klogere på, når Naturbydelen inviterer på skovtur søndag den 26. juni i Naturbydelen.

Landskabet i Naturbydelen ved Ringkøbing Fjord præsenterer sig lige nu fra sin bedste side. Det tidligere landbrugsland blev for seks år siden omlagt til ny natur med søer, vandløb og blomsterenge, og søndag den 26. juni kl. 14.00-15.30 kan man komme med på tur i skoven, som er anlagt i områdets nordvestlige hjørne.

Louise Jonsson fra Naturbydelen vil vise rundt i området, og skovturen kan give en fornemmelse af, hvordan det i fremtiden kan blive at bo under trækronerne, når bydelen udbygges yderligere. Her er tanken, at skovbryn, lysninger, små søer og skoveng skal sikre lys, læ og blomstring og indbyde til leg og til at gå på opdagelse, samtidig med at skoven tilbyder muligheder for at finde føde og skjul for fugle og dyr.

Forsøg med skovetablering

Med på turen er også forsker Mona Bjørn fra Københavns Universitet, som fortæller om et forskningsprojekt, som hun sammen med kolleger fra Københavns Universitet gennemførte i den første tid efter skovrejsningen i Naturbydelen i 2016.

Forskningsprojektet havde til formål at teste anvendelsen af dækafgrøder i skovrejsningen eller såkaldt fri succession, hvor man blot lader naturen passe sig selv, som alternativer til den mekaniske renhold, hvor man typisk harver jorden mellem træerne. Projektet, som blev støttet af Godfred Birkedal Hartmanns Fond, havde fokus på plantninger i bynære områder og undersøgte blandt andet, hvad de forskellige pasningsmåder betyder for naturværdierne og for lokalbefolkningens rekreative præferencer.

På skovturen vil Mona Bjørn fortælle om de foreløbige resultater fra projektet samt perspektiver for området.

Det er gratis at deltage i skovturen, som slutter ved Naturlegepladsen, hvor man kan drikke sin medbragte kaffe, og hvor børnene kan slå sig løs.


Skovtur søndag den 26. juni kl. 14.00-15.30

Deltagelse er gratis og hele familien er velkommen.
Tilmelding sker til kontakt@ringkoebingk.dk

Mødested: Strandengen 20, 6950 Ringkøbing (parkeringspladsen ved den store sø).

Medbring: Kaffe/te og måske en eftermiddagssnack.

Praktisk tøj og gode sko anbefales!


Naturbydelen

Det bærende greb i udviklingen af Naturbydelen er, at naturen – som noget usædvanligt - kommer før husene. Inden byggeriet af de første boliger gik i gang, blev hele området omdannet til ét stort, rekreativt naturområde med enge, skov, søer, bærhaver, frugtlunde og stisystemer, der forbinder den nye bydel med resten af Ringkøbing. I dag rummer bydelen tre bebyggelser med hhv. ejerboliger, almene lejeboliger og et bofællesskab for 50+. Bydelen har indtil videre ca. 100 beboere.

Naturbydelen udvikles af selskabet Ringkøbing K ApS, der ejes af Ringkøbing-Skjern Kommune og Realdania By & Byg.

  • Skov 2 Skoven set fra luften. Foto: Søren Palmelund
  • Skov 4 Skoven i Naturbydelen. Foto: Søren Palmelund
  • Skov 5 Skoven i Naturbydelen. Foto: Søren Palmelund
  • Visualisering Huse i skov Sådan kan en fremtidig bebyggelse i skoven tage sig ud. Visualisering: Arkitema