Boligforening sætter gang i 33 familieboliger i Naturbydelen

  • Fjordudsigten 3 Lavenergihusene "Fjordudsigten" med Ringkøbing Fjord i baggrunden. Foto: Søren Palmelund
Der bliver flere større boliger med plads til børnefamilier, når Ringkøbing-Skjern Boligforening over de næste par år bygger resten af lavenergihusene i ”Fjordudsigten” i Ringkøbings nye bydel, Naturbydelen.

For godt to år siden stak Ringkøbing-Skjern Boligforening spaden i jorden til første etape af et boligbyggeri bestående af kompakte huse omgivet af natur, og hvor hensynet til energibesparelser er indarbejdet efter alle kunstens regler. De første 47 boliger stod færdige i oktober sidste år, og boligforeningen har mærket stor interesse for boligerne. Tiden er derfor kommet til at tage hul på de resterende 33 moderne lavenergiboliger.

- Det er rigtig glædeligt, at det er gået så godt med udlejningen. Vi tager nu fat på etape 2, hvor vi tilbyder flere, større boliger på både tre og fire rum, fortæller bestyrelsesformand for Ringkøbing-Skjern Boligforening, Karsten Håkonsen.

At der er godt gang i boligforeningens projekt, glæder Anne Mette Rahbæk, der som konstitueret projektdirektør står i spidsen for udviklingen af Naturbydelen.

- Vi er meget glade for, at boligforeningen nu tager hul på anden etape af byggeriet i den nye bydel i Ringkøbing. Fjordudsigten er på mange måder et attraktivt boligtilbud i Ringkøbing, og med flere større lejligheder, som boligforeningen udbyder i denne etape, er Naturbydelen kun blevet endnu mere relevant for børnefamilier, der ønsker gode rammer om det moderne liv og samtidig umiddelbar adgang til frisk luft og natur, siger Anne Mette Rahbæk.

Fjordudsigt og lav varmeregning

De såkaldte passivhuse i Fjordudsigten er designet på en måde, så energibehovet til opvarmning kun er cirka en tiendedel af normale huse på samme størrelse. Solens lys udnyttes maksimalt, og varmeudslippet bliver minimeret i de super-isolerede huse, som har solceller, intelligent energistyring og varmegenindvinding.

- Vi mærker stor interesse for boligerne, som ligger fantastisk ud til naturen og med udsigt til fjorden – det er boliger, der passer godt til Ringkøbing. Og passivhuskonceptet er jo kun blevet endnu mere attraktivt i en tid med meget høje energipriser. Her kan vi tilbyde en måde at bo på, hvor man ikke behøver at bekymre sig om galoperende varmeregninger, og kører man i elbil eller hybridbil, er der lader i bebyggelsen, siger direktør i Ringkøbing-Skjern Boligforening, Bo Lodbjerg.

Ringkøbing-Skjern Boligforening er nu i gang med at få de sidste aftaler på plads og forventer at starte byggeriet til sommer. Indflytning er planlagt til 2024, og interesserede kan allerede nu kontakte boligforeningen for at blive skrevet op.

Åbent hus 8. maj

Man kan høre mere om de nye boliger, når der er åbent hus i den nye bydels tre boligprojekter søndag den 8. maj og igen i efteråret, hvor byggeriet af Fjordudsigtens etape 2 er godt i gang.

Det forudsætter medlemskab af Ringkøbing-Skjern Boligforening, hvis man gerne vil være skrevet op til en af de nye boliger i Fjordudsigten.

 

FAKTA: Naturbydelen

Det bærende greb i udviklingen af Naturbydelen er, at naturen – som noget usædvanligt - kommer før husene. Inden byggeriet af de første boliger gik i gang, blev hele området omdannet til ét stort, rekreativt naturområde med enge, skov, søer, bærhaver, frugtlunde og stisystemer, der forbinder den nye bydel med resten af Ringkøbing.

Naturbydelen udvikles i et partnerskab mellem Ringkøbing-Skjern Kommune og Realdania By & Byg gennem det fællesejede byudviklingsselskab Ringkøbing K ApS.

  • Fjordudsigten 4 Unge beboere i et af lavenergihusene i "Fjordudsigten". Foto: Søren Palmelund
  • Fjordudsigten 1 Fjordudsigten i Naturbydelen. Foto: Søren Palmelund
  • Fjordudsigten 2 Fjordudsigten - med solceller på tagene. Foto: Søren Palmelund