85 almene boliger med lavt energiforbrug og stor natur på vej i Naturbydelen

  • Naturbydelen Almene Boliger RS Panorama De almene lejeboliger får udsigt til Ringkøbing Fjord og direkte adgang til naturen. Bjerg Arkitektur
En moderne, energieffektiv bolig midt i smuk natur og lige ved vandet og byen. Det er den boligdrøm, som kommende lejere kan få opfyldt, når Ringkøbing-Skjern Boligforening går i gang med at bygge 83 almene boliger i Naturbydelen i Ringkøbing.

Solceller på tagene producerer energi. Store vinduer mod syd får lys og varme til at strømme ind i boligen. Højisolerede vægge sørger for at holde på varmen, mens solafskærmning sikrer, at boligerne ikke bliver for varme om sommeren. Og lige uden for døre og vinduer åbner store naturarealer sig.

Kombinationen af energieffektivitet og nærheden til natur er nogle af kvaliteterne ved de 83 almene lejeboliger, som Ringkøbing-Skjern Boligforening i løbet af de kommende par år opfører i to etaper. Boligerne, der bliver i ét og to plan på 80 – 115 m2, opføres i Naturbydelen i Ringkøbing ud til Ringkøbing Fjord og tæt på byens eksisterende boligområder, indkøbsmuligheder, skoler og institutioner:

- Mange nybyggerier har som ambition at spare på energien. Vi går efter at opføre en bebyggelse, der producerer mere energi, end den forbruger. Kort sagt: Vi vil bygge nogle af landets mest energieffektive almene boliger. Det vil naturligvis være til gavn for vores beboere, der sparer penge, men vi håber også, at vi kan inspirere udviklingen af almene boliger generelt, så vi bidrager til at skåne miljøet i bredere forstand, siger Bo Lodbjerg, direktør i Ringkøbing-Skjern Boligforening.

Byggeriet vil blive opført efter den såkaldte passivhusstandard og er tegnet af Bjerg Arkitektur, som netop har specialiseret sig i passivhusbyggerier. Ved at udnytte den naturlige solvarme, der strømmer ind i boligerne, og ved det rette valg af gulve, facader og tage er det bl.a. muligt at reducere boligernes varmebehov med op til 90% sammenlignet med gennemsnittet.

Boliger, der appellerer til mange

Ringkøbing-Skjern Kommune, der støtter udviklingen af de almene boliger, er i gang med at udarbejde en lokalplan for projektet, og borgmester Hans Østergaard er begejstret for det høje ambitionsniveau, som Ringkøbing-Skjern Boligforening har sat for udviklingen.

- Vi skal hele tiden arbejde for at tilbyde attraktive boliger, der både kan tiltrække og fastholde borgere. Med boligforeningens projekt får vi tilført en helt ny type boliger, der sætter høje standarder inden for bæredygtigt byggeri, og som appellerer til mange forskellige mennesker, der gerne vil være tæt på byen, naboer, naturen og fjorden, siger Hans Østergaard.

Natur lige uden for vinduet

Samspillet med naturen er afgørende i udviklingen af nye boliger i hele Naturbydelen, og i boligforeningens projekt er naturen tænkt helt ind mellem bebyggelserne og helt tæt på de enkelte boliger, så beboerne får en oplevelse af at bo midt i naturen.

De store vinduespartier mod syd bidrager ikke blot til bebyggelsens energieffektivitet; de gør det også muligt at nyde engblomster, høje græsser, vandløb, samt fugle- og dyreliv lige uden for vinduet. Mange vil også have udsigt til Ringkøbing Fjord – enten fra private terrasser lige uden for vinduerne i stueetagen eller fra de store sydvendte vinduer på på 1. og 2. sal. Ved kraftige regnskyl bliver regnvand ledt til små vandløb mellem husene, der bidrager til at give en attraktiv naturoplevelse.

- Vores vision er, at alle skal kunne få en bolig med direkte adgang til naturen i Naturbydelen. Samtidig skal udviklingen af den nye bydel være bæredygtig i bred forstand. Boligforeningens projekt bidrager på alle måder til at realisere denne vision, og vi ser frem til, at udviklingen nu kan gå i gang, så vi kan byde endnu flere nye beboere velkommen i Naturbydelen, siger Peter Kjølby, projektdirektør i Naturbydelen Ringkøbing K.

Det forventes, at byggeriet af de almene boliger kan gå i gang primo 2020, og at de første beboere kan flytte ind i efteråret 2020. Inden byggeriet går i gang, anlægges en ny adgangsvej til hele den kommende bebyggelse.

Om boligforeningens projektet

Bygherre: Ringkøbing-Skjern Boligforening
Arkitekt: Bjerg Arkitektur
Grund: 18.628 m2 (Ringkøbing-Skjern Boligforening har købt grunden af udviklingsselskabet Ringkøbing K ApS, der ejes af Ringkøbing-Skjern Kommune (25%) og Realdania By & Byg (75%))
Bebyggelse: 8.300 etagemeter
Boliger: 85 almene lejeboliger
Boligstørrelser: 80 – 115 m2 (i alt bliver der fem forskellige boligtyper i enten ét eller to plan)
Byggeperiode: Foråret 2020 – efteråret 2021 (1. etape, hvorefter byggeriet af 2. etape kan gå i gang)

Om passivhuse

Passivhusstandarden stammer fra Tyskland, hvor et passivhus er en bygningsstandard, som ikke kun omfatter energiforhold, men også stiller krav til materialer, bygningsfysik, placering af bygningen på grunden, indeklima m.m. Kravene er væsentligt strengere end de krav, bygningsreglementet stiller til enfamiliehuse i dag, men kravene ligner de krav, der kommer til at gælde i 2020.

For at leve op til passivhusstandarden skal energibehovet til rumopvarmning være mindre end 15 kWh/m2 pr. år. Det gennemsnitlige energiforbrug er 100-150 kWh/m2 pr. år.

Passivhuses lave energiforbrug opnås bl.a. ved at bygge, så huset gennem en lufttæt konstruktion har et lavt varmetab fra vægge, loft og gulv; tætte og optimalt placerede vinduer, så solvarmen udnyttes; kontrolleret ventilation med varmegenvinding; solvarmeanlæg, som anvendes til varmt brugsvand.

Kilde: www.bolius.dk