Kom med på opdagelse i skoven

  • Skov Web I 2016 blev der plantet en ny skov i Naturbydelen med fokus på at skabe gode vilkår for plante- og dyrelivet i området. Naturbydelen RingkøbingK
Hvad er en ’naturbydel’? Hvorfor er skov en del af byudviklingen, og hvad betyder det for plante- og dyreliv? Alt det og meget mere kan du blive klogere på, når Naturbydelen og Københavns Universitet inviterer på skovtur søndag den 26. juni kl. 14 – 15.30 i Naturbydelen.

Det er juni måned, og naturen udfolder sig i fuldt flor. Det gælder ikke mindst i Naturbydelen, hvor landskabet lige nu præsenterer sig fra sin mest frodige og prægtige side.

Skoven, som blev anlagt i Naturbydelen i 2016 er ved at få godt fat, og med tiden kan der bygges boliger i skovkant og lysninger, så man kan få en fornemmelse af at bo under trækronerne. Men skoven er ikke kun til glæde for mennesker. Den er også sammensat med fokus på at skabe gode vilkår for dyr, og hvis vi er heldige, ser vi nogle af dem på turen.

I dagens anledning vil forsker Mona C. Bjørn fra Københavns Universitet dele sin store viden om skoven med os. Universitetet har været med i projektet fra starten, hvor de gennemførte videnskabelige forsøg i skoven.

Deltagelse er gratis og hele familien er velkommen.

Tilmeld jer ved at sende en mail på kontakt@ringkoebingk.dk 

Mødested: Strandengen 20, 6950 Ringkøbing (parkeringspladsen ved den store sø)

Medbring: Kaffe/The og måske en eftermiddagssnack

Praktisk tøj og gode sko anbefales!

 

Program

  • Hvad er en naturbydel?

Louise Jonsson fra Naturbydelen RingkøbingK byder velkommen. På vej mod skoven hører vi om tankerne bag Naturbydelen og ser på, hvordan det går med udviklingen.

  • Tæt på skoven

Mona C. Bjørn fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet fortæller om skoven. Hvilke træer og lav ser vi i skoven, og hvad siger forskningen om skovens vækst og betydning for biologisk mangfoldighed i området.

  • Kaffe ved Naturlegepladsen

Vi slår os ned ved borde og bænke og drikker vores medbragte kaffe. Der er mulighed for at stille spørgsmål - eller give den gas på legepladsen. 

Skov Forsøgsfelter

Skoven

I den nordøstlige del af Naturbydelen, tættest på de tilstødende parcelhuskvarterer Heboltoft og Baneledet, blev der i 2016 plantet 7 hektar ny skov. Skoven i Naturbydelen er – til forskel fra produktionsskov - helt bevidst skabt med bestemte træer og buske, der skaber grobund for andre dyr og planter og fremmer biodiversiteten.

Billedet viser området med den nye skovsø før træerne var vokset til.

200528 SPP 6865

Naturbydelen RingkøbingK

I 2015-2016 blev det tidligere landbrugsareal ved Ringkøbing Fjord omdannet til et naturområde med skov, eng og vådområder i form af søer, vandløb og genslyngning af Tranmose Bæk. Mens naturen udvikler sig, opføres boliger med direkte adgang til naturen. De første 100 beboere er flyttet ind og flere er på vej.