Skov

  • Skoven 7,5 hektar ny skov med søer og vandløb vokser til i løbet af 10-15 år. Søren Palmelund
Naturbydelen rummer 7,5 hektar ny skov med små søer og vandløb.

I den nordøstlige del af Naturbydelen, tættest på de tilstødende parcelhuskvarterer Heboltoft og Baneledet, er der plantet 7,5 hektar ny skov.

Skoven er sammensat af en blanding af stedsegrønne og løvfældende træer og buske, hvor skovfyr, stilkeeg og vintereg er hovedarterne. Desuden er der plantet løvtræer og nåletræer, som er karakteristiske for den vestjyske region, og som bidrager til variation og dermed en større naturoplevelse, når man bevæger sig rundt i skoven. Der er også skabt vandløb og en skovsø.

Skoven vokser til i løbet af 10-15 år, og når den har fået ordenligt fat, kan der etableres stier gennem skoven og også bygges boliger i skovkanten og i lysninger i skoven, så man kan få en fornemmelse af at bo under trækronerne.