Torve i Naturbydelen: Æble Torv og Bær Torv

Du finder to teglbelagte torve i Naturbydelen, der fx kan bruges til markeder, picnics, leg eller afslapning i naturen.

Der er to torve i Naturbydelen: Æble Torv og Bær Torv, der ligger hhv. midt i Æblehaven og ved bærhaverne (Hindbærhave og Blåbærhave).

De to torve er belagt med røde teglsten, der er inspireret af de røde huse i Ringkøbings gamle bymidte.

Torvene kan bruges til mange forskellige aktiviteter: Markeder, picnics, leg eller bare til at slappe af og nyde naturen.

I takt med, at Naturbydelen udvikler sig, vil torvene blive centrale mødesteder mellem de forskellige boligkvarterer. 

NATUROPLEVELSER ÅRET RUNDT

1. DECEMBER/JANUAR: Røde bær på tjørnetræerne

Nu er vinteren kommet, og frost kan forekomme.

I DECEMBER og JANUAR måned kan man stadig spotte tjørnetræernes røde bær. Bærrene bliver siddende selv efter tjørnen har tabt sine blade, trodser frosten, og giver et smukt rødt farveindspark vinteren igennem.

Skovens stedsegrønne nåletræer forbliver grønne i vintermånederne og giver farve og friskhed. I vintermånederne kan man eksempelvis opleve Sitka- og kæmpegrannen, Bjerg- og skovfyren, samt taxen, der kan kendes på sine små giftige! røde bær.

2. FEBRUAR: Pileskud, vintergækker og erantis

I FEBRUAR måned kan man begynde at plukke nye pileskud fra pilen, der kan tørres og anvendes til pileflet senere på året.

I skoven finder man Seljepilen, og ved vådområderne både Sejlepil og busken Kaspisk pil.

Det er også nu at skovbunden begynder at vågne, og et hvidt/gult tæppe breder sig, af vintergækker og erantis.

3. MARTS: Hasselbuskene blomstrer og pilegrenene dufter

I MARTS måned, det tidlige forår, kan man i skoven se Rødellen og hasselbusken blomstre, dette kan man se som rakleagtige blomsterstande, der spreder pollen via vinden.

Man kan også plukke de friske, velduftende grene fra pilen med bløde, sølvgrå nye skud der sidder inde langs stammen, også kaldet gæslinger. Her vokser både Øret pil og Sejlepilen, sejlepilen kan vokse op til at blive et større træ.

Ved vådområderne har man endnu større chance for at finde pilen, da den elsker de våde jorde. Her vokser den Kaspiske pil, og her kan man ligeledes finde Rødellen blomstre med sine rakleagtige blomsterstande.

Langs Læhegnene blomstrer også hasselbusken, og den smukke gråpilebusk. Inde mellem trægrupperne skal man lede nede ved skovbunden for at finde den krybende pil og det er bestemt forsøget værd, den kan genkendes på sine rødlige rakelblomster, der tiltrækker bier.

4. APRIL: Naturen springer ud

I april er man ikke i tvivl om, at det er forår i Naturbydelen. Se her, hvad der blomstrer og gror i de forskellige naturområder.

SKOVEN

Her kan man i skoven stadig se rødellen og hasselbusken blomstre, men nu er aspen også sprunget ud med rakler, både Bævreasp og Hybridasp er at finde i skoven. Pilen står også stadig med gæslinger, der springer ud her i løbet af april, og får smukke gul/hvide rakleagtige blomsterstande. Hjertetræet blomstrer også her i april men dets blomster er næsten ikke til at få øje på, dog kan man tydeligt genkende træet på dets karakteristiske duft af kanel eller karamel, afhængig af hvem du spørger!

Den smukke genkendelige fuglekirsebær springer også i blomst hen mod slutningen af april og er nem at spotte i brynet, både med sine overdådige hvide blomster og den søde duft. Derfor tiltrækker den også mange fugle og bier. Det lille kræge-blommetræ og slåen-busken blomstrer også nu, i skovbrynet, ligesom fuglekirsebærtræet får de smukke hvide, velduftende blomster.

SØER OG VÅDOMRÅDER

Ved vådområderne finder man, sammen med rødellen og pilen der stadig blomstrer, også bævreaspen med rakler, og moseporse busken der får flotte små grøn/røde rakler. De giver en smuk farve til de ellers nøgle grene.

LÆHEGN

Læhegnet prydes af hvide blomster her i april måned. Både bærmispel, fuglekirsebær, mirabel-blomme og slåen lyser op med skumme, velduftende, hvide blomster langs hegnet. Bærmispels blade springer ud samtidig med blomstringen, modsat de andre der blomstrer før løvspring. Bladene på bærmisplen har en flot kobberagtig farve her i begyndelsen af sæsonen, men ændres til grønne senere på forsommeren.

BÆRHAVERNE OG FRUGTLUNDEN

I bærhaverne kan man nu se Lærken, der er blandt Danmarks to eneste løvfældende nåletræer, vågne op fra vinteren. Lærken får oprette, rødbrune kogler lige før løvspring.

I frugtlunden og blandt trægrupperne kan man også nyde mirabellens overdådige hvide blomstring.

5. MAJ: Et festfyrværkeri for sanserne

Maj måned er et rent festfyrværkeri for sanserne, som vi har ventet på hele vinteren! Løvspringet sker oftest inden for de første to uger af maj, og den friske lysegrønne farve springer dig i øjnene overalt.

SKOVEN

 • I skoven blomstrer stadig Bærmispel, fuglekirsebær og kræge-blommen i begyndelsen af måneden. De får nu selskab af tjørnen, rønnen og hæg’en.
 • Almindelig hvidtjørn og Engriflet hvidtjørn får store hvide blomsterklaser, og Rødtjørnen blomstrer med store røde blomsterklaser – de har alle, modsat deres skønne blomster, en dårlig lugt.
 • Modsat tjørnen, blomstrer den Almindelige Røn med smukke creamhvide blomsterstande, der dufter dejligt.
 • Det lille hæg-træ blomstrer også samtidig med løvspring, med fine hvide blomsterklaser, der har en lidt tung og sødelig duft som bierne elsker.
 • Også flere frugttræer og buske springer i blomst her i maj, bl.a. Skovabild, Solbærbusken og Vildribs. De kan kendes på den overdådige blomstring, der varierer fra svagt lyserøde til mere rødlige kronblade.
 • Lærken står stadig med sine rødbrune kogler, men nu springer nålene også ud. De limegrønne nåle sidder i små festlige rosetter langs grenene.
 • Sidst, men ikke mindst blomstrer syrenen i skovbrynet, hen mod slutningen af måneden. Syrenen er let at kende på sine overdådige hængende blomsterklaser, der varierer mellem lyserød, lilla og violette farver. Det lille træ dufter fantastisk og bierne flokkes om blomsternes søde nektar.

SØERNE

 • Ved søerne kan du også finde tjørnen, hæg’en og rønnen.
 • Her er det dog svært at overse den Røde Kornel, med dens ildrøde grene, bredde grønne blade og sarte, hvide blomsterstande. Rød kornel vokser også langs læhegnet, sammen med Tjørnen, Rønnen, Hæg’en, Fuglekirsebær og Mirabel-blommen.

LÆHEGN

 • Bier og insekter flokkes om læhegnet i maj måned på grund af de mange blomstrende træer og buske.
 • Også Bærmispel,Surbær, Skovabild og Sargents-æble blomstrer her, med deres overdådige hvide, duftende blomster.
 • Her kan du også finde Blærespirea’en, der blomstrer i maj måned, der kan genkendes på dens halvkugle-formede, hvide blomsterstande. Busken, med sine brede røde blade, giver én næsten helt flødeskumsagtige associationer.

BÆR- OG ÆBLEHAVER

 • I bærhaverne finder du også Rød Kornel, Bærmispel.
 • Æbletræerne blomstre og dufte
 • Solbærbuskens blomster ligner næsten ikke blomster, men tag ikke fejl, de små grønlige lyserøde blomster udvikler sig til saftige bær hen over de næste par måneder.
 • Stikkelsbærbuskens blomster er heller ikke prangende, men genkendes som små, hængende, lyserøde blomster, gemt lidt væk mellem de grønne blade.
 • Blåbær- og hindbærbuskene blomstrer med diskrete, hvide til svagt lyserøde blomster i maj måned.

FRUGTLUNDEN

 • I frugtlunden og blandt trægrupperne blomstrer mange af de sammen arter som findes i skovbrynet.
 • Her kan du nemlig bl.a. opleve Bærmispel, Engriflet Hvidtjørn, Skovabild, Mirabel-blomme, Almindelig Røn og Hæg.

ENGENE

 • Engene begynder så småt at blomstre, i maj måned er det særligt den lyslilla engelskgræs man kan nyde, samt de hvide rølliker.
6. JUNI: Alt står med nyudsprungen løv

I årets første sommermåned – JUNI måned - er der fuld af aktivitet og alt står med frisk nyudsprungen løv.

SKOVEN

 • I skoven kan man se Navr-træet blomstre med små creamhvide blomster, Tjørnen, Rønnen, Skovabild og Syrenen blomstrer stadig flot og prangende gennem både maj og juni måned.
 • Kvalkved busken står stolt med overdådige, hvide, runde blomsterskærme, der næsten ligner pomponer eller kæmpe snebolde.
 • Nærmest skovbunden vokser den stedsegrønne enebærbusk, som bærer næsten usynlige blomster i løbet af juni måned, der udvikler sig til lækre små enebær hen over sommeren.
 • Klitrosen vokser også i skovbrynet og den blomstrer med creamhvide blomster, der kan genkendes på deres kraftige søde” gammeldags” rosenduft.

SØERNE

 • Ved søerne står Tjørnen også stadig i blomst, og nu har den fået selskab af Tørst og Vrietorn. Begge planter har smukke blanke, næsten lædderagtige blade og små creamgule blomster tæt ved stilken. Blomsterne tiltrækker bier, men begge planter er dog også helt eller delvist giftige.

LÆHEGN

 • Langs læhegnet blomstrer Tjørnen, Skovabild, Sargents-æble og Rønnen også endnu.
 • Blandt de større træer i læhegnet kan man også finde de to overdådige buske Kvalkved og Blærespirea blomstre i løbet af juni. Her vokser også både Klitrosen og Æblerosen med deres ”gammeldags” rosen-udseende og deres velkendte vilde rosenduft der spredes langt ud over læhegnets kanter.

BÆRHAVERNE

 • I bærhaverne er frugterne og bærrene endnu ikke modne, men vær blot tålmodig lidt endnu og glæd dig til juli måned. Dog står haverne stadig i fuld flor.
 • Frugtbuskene solbær, stikkelsbær, hindbær og blåbær blomstrer stadig, og tiltrækker bier og andre insekter med den dejlige søde duft.

FRUGTLUNDEN

 • I frugtlunden står Rønnen, Tjørnen og Skovabild også stadig i flor, men har nu fået selskab af den evigt skønne Hyld. Hylden står med overdådige creamhvide blomsterskærme, og spreder den skønne hyldeduft. Blomsterne kan plukkes og laves til lækker hyldesaft!
 • Blandt trægrupperne kan man også stadig opleve Tjørnen, den overdådige Kvalkved og Æblerosen i fuld flor.

ENGEN

 • Nu blomstrer engen! Her i juni måned er det særligt den skarlagensrøde valmue, den blå kornblomst og den vilde kørvel der pryder engarealerne.
 • Sæsonen er kort, så kom ud og nyd de smukke farvetæpper, førend de er afblomstret igen
7. JULI: Planter begynder at være spisemodne

Nu er højsommeren over os og JULI er måneden hvor særlige planter begynder at være spisemodne!

SKOVEN

 • I skoven er frugterne på Solbærbusken og Hæg’en klar til at blive plukket. Solbærrene er de let genkendelige store, sorte, runde bær. Frugterne på hægen ligner solbær i den forstand at de også er store, sorte og runde, men skulle man være i tvivl kan man med fordel kradse i barken på en hæg-gren og dufte, hæg’ens grene dufter nemlig utvivlsomt af marcipan. Pas på med at sluge stenene på hægen, da de har et højt indhold af amygdalin (blåsyre), som kan være skadeligt for os mennesker i større mængder.
 • Ud over bærbuskene er Fuglekirsebærtræets frugter også klar til plukning.
 • Nu blomstrer også Blågrøn Rose og Småbladet Lind. Blågrøn rose spreder, lige som klitrosen, den velkendte ”gammeldags” duft af rose og bærer smukke lyserøde blomster i skovbrynet. Småbladet Lind, også kaldet Frejas træ, blomstrer med små creamhvide blomster der hænger i klaser, gemt under lindens blade.

LÆHEGN

 • Langs læhegnet kan man også finde den Blågrønne Rose lyse op med sine smukke gammelrosa blomster og søde duft.
 • Sammen med den blågrønne rose blomstrer nu også Liguster også i læhegnet, med sine prangende blomsterstande ag små hvide blomster.
 • Den gul/røde Mirabel-blomme er nu også moden og saftig, og fuglene er også meget glad for denne søde frugt, så man skal være hurtig hvis man vil have del i lækkerierne.
 • Bærmispel bærer nu også frugt, som navnet også antyder, er de fine saftige, små, pink bær velegnet til marmelade, syltetøj, sovs eller i sommertærter.

BÆRHAVERNE

 • Der er bærfest i bærhaverne nu her i juli måned, hvor solbærbusken spreder en dejlig sød duft!
 • Både stikkelsbær, solbær, blåbær og Allegheny Bærmispel er solmodne og frugterne er klar til at blive plukket.

FRUGTLUNDEN

 • I frugtlunden og blandt trægrupperne finder man også Mirabel-træet med de solmodne gul/røde blommer, der er spiseklar i juli måned.
 • Hylden blomstrer også stadig, og hvis man er heldig og ikke plukkede alle blomsterne allerede i juni måned, kan man stadig nå at samle ind til at lave en lækker omgang hyldeblomstsaft.
 • Blandt trægrupperne finder man også Småbladet Lind, og den blågrønne rose, der spreder sin dejlige søde rosenduft.
 • Lige som i skovbrynet kan man også her plukke bærrene fra hægen.

ENGEN

 • Engen blomstrer stadig her i juli måned! Nu kan man nyde den smukke bakkenellike, den gule snerre og skvalderkåls hvide blomster.
8. AUGUST: Bærhaverne bugner af lækkerier

NU går i ind i sommerens sidste, varmeste og sødeste måned, AUGUST.

SKOVEN 

 • I skoven kan man plukke de små, syrlige, orange bær fra havtornen. Bærrene sidder og gemmer sig helt inde ved stammen og man skal være forsigtig ikke at rive sig på havtornens spidse grentorne, men bærrene er hele umagen værd. Bærrene er rige på antioxidanter og omega-3 og kan bruges på mange forskellige måder, bl.a. i kage, til snaps, til marmelader, i salater m.m.
 • Fuglekirsebærtræet bærer stadig frugt i august måned, det samme gør kræge-blommetræet og solbærbusken.
 • Nu er det også blevet tid for rønnetræet frugter til at modnes. De røde rønnebær sidder samlet i store klaser og elskes af fuglene, dog overses rønnebærrenes potentiale ofte af os mennesker. Rønnebærrene kan tilberedes på et utal af måder, bl.a. til snaps, gele, syltetøj, sirup, kompot, saft m.m.
 • I skovbrynet vokser også klitrosen, der bærer mørkelilla hyben som er klar til høst i august måned. Hyben kan bruges i mange sammenhænge, bl.a. til marmelade, vin, snaps og sirup.
 • En plante der går sent i blomst er Vild Kaprifolie. Vild kaprifolie er atypisk smuk, med sine aflange hvide kronblade og dejlige duft, der kommer hen på aftentimerne.

SØERNE 

 • Ved søerne kan man også plukke rønnebær fra Sejlerøn træet.
 • Du finder også den lavtvoksende, velduftende mosepors. Hele planten er spiselig og man kan derfor anvende alle dele af planten. Mosepors er særlig kendt for at være en eminent smagsgiver til kryddersnaps.

LÆHEGN 

 • Blandt Læhegnet kan man også plukke de røde rønnebær, både fra Sejlerønnen og den almindelige røn, samt hyben fra Klitrosen.
 • Ud over klitrosen, vokser æble-rosen også i læhegnet, og den bærer orangerøde hyben som nu også er modne og klar til høst.
 • Ligeledes kan man også her plukke bærrene fra Fuglekirsebær-træet, blommerne fra Mirabellen og de små pink bær fra Bærmispel busken.
 • Nu er surbærrene også modne! Bærrene ligner til dels hæg- og solbær. De store, sorte bær hænger i klaser fra busken og er nemme at plukke.

BÆRHAVERNE 

 • Bærhavnerne bugner af lækkerier i august måned!
 • Hindbær, stikkelsbær, solbær-buskene står klar med modne bær, og den lavtvoksende blåbærbusk vækker havebunden med små mørkeblå bær.
 • Allegheny bærmispels små pink bær er modne og plukkeklar.
 • Æbletræernes frugter begynder så småt at modnes, men modnes løbende og bliver plukkeklar hen over de næste par måneder.

FRUGTLUNDEN 

 • I frugtlunden finder man Mirabel-blommetræet der stadig bærer modne frugter, så frem fuglene ikke har spist det hele.
 • I frugtlunden kan man også plukke rønnebær og de smukke orange bær fra havtornebusken.
 • Ligeledes blandt trægrupperne, står mirabellen med frugt, og her kan man også plukke de orange hyben fra Æble-rosenbusken.

ENGEN 

 • Engen blomstrer stadig, og sensommeren er tiden hvor de smukke gyldne græsser begynder at dominere.
9. SEPTEMBER: Bær, bær, bær

September skyder officielt efteråret i gang - årets første efterårsmåned.

SKOVEN

 • I skoven kan man stadig gå på jagt efter de syrlige og saftige havtornebær.
 • Måske du kan spotte en fasan eller andre fugle luske omkring busken, da de også er rigtig glade for bærrene.
 • Klitrosens mørklilla hyben kan du også stadig nå at få glæde af, og nu har klitrosen fået selskab af den Blågrønne rose, som bærer de velkendte runde, kraftigt orange hyben, ligesom klitrosens og æblerosens hyben, og dem kan man ligeledes få rigtig meget glæde af i køkkenet.
 • Rønnebærrene er også stadig plukkemodne
 • Fjeldribsbusken bærer også frugt – små klare røde bær som er spiselige men har en lidt fad smag, de kan dog med fordel fryses eller tørres.
 • Nu er det også blevet den tid på året, hvor man kan samle agern!
 • I skoven findes både Vintereg og Stilkeeg, og deres frugter, agern, er små brune nødder der sidder i en lille grøn skål. Nødderne smager lidt bittert, men dejligt. Det er dog ikke sundt for mennesker at spise for mange, da de indeholder garvesyre.

VÅDOMRÅDER

 • Ved vådområderne står Sejlerønnen også stadig med bær.
 • Rød Kornel bærer ligeså stadig sine små sorte bær.
 • Nede i en lavere højde vokser Mosepors. Hele planten er spiselig og er ideel som krydderi, for eksempel kan Mosepors’ blade tørres og anvendes som erstatning for laurbær.
 • Man kan også samle agern ved vådområderne, da Stilkeegen også vokser her.

LÆHEGN

 • Læhegnet er også rigt på bær og nødder her i september måned.
 • Både Klit-, Æble-, og Blågrøn Rose vokser her, og alle tre bærer modne hyben på dette tidspunkt.
 • I læhegnet vokser også Rønnetræer, Mirabel-blommetræer, og Rød Kornel, alle hvis bær og frugt stadig er modne. Hvis du er heldig er der et par blommer tilbage på Mirabellen.
 • Du kan også gå på opdagelse efter Vinteregens agern her, der står flere egetræer langs læhegnene.

BÆRHAVERNE

 • I bærhaverne er den sene hindbærsort Autumn Bliss ved at være plukkemoden.
 • I bærhaverne kan du også stadig plukke bærrene fra Rød Kornel.

ÆBLEHAVEN

 • Nu er den skønne æblesæson også skudt i gang, og i bærhaverne er der plantet flere forskellige æblesorter.
 • De af dem der er tidligt plukkemodne, allerede her i begyndelsen af september, er sorterne Guldborg, Filippa og Rød ananas.

FRUGTLUNDEN

 • I frugtlunden står Mirabel-blommetræet, og rønnetræerne også stadig med frugt, og havtornebuskens små orange bær er perfekt modne på dette tidspunkt.
 • Nu står hylden også med bær, store klaser af sortrøde saftige bær, der kan plukkes og laves til hyldebærsaft, kompot eller andre lækre sager.
 • Blandt trægrupperne kan man også finde Æblerosen og den Blågrønne rose, Mirabellen og fjeldribsbusken der alle bærer modne frugter.
 • Stilkeegen står også blandt trægrupperne, så her kan man også samle agern op fra skovbunden.

ENGENE

 • Engen pryder stadig, og her i september er det særligt de smukke gyldne græsser der får plads, og efterårsløgene.
10. OKTOBER: Højsæson for at plukke æbler

Oktober måned er måneden, hvor vi siger farvel til det grønne løv og byder vinterhalvåret velkommen med smukke høstfarver.

SKOVEN

 

 • I skoven findes der stadig mangevis af agern på skovbunden for de glade samlere.
 • Nu er hasselbusken også klar til at afgive sine modne frugter, den lille brune hasselnød der gemmer sig bag en tyk skal. Den kan man, sammen med agern fra egetræerne, også samle op fra skovbunden.
 • En meget lavtvoksende, stedsegrøn busk der vokser i skovbrynet er Enebusken. Dens små blågrønne enebær er plukkemodne her i oktober. Enebæret er kendt for sine helbredende egenskaber, og som ingrediens og smagsgiver til gin. Enebærets ydre del er næsten smagsløst, derfor bør man altid knuse eller trykke bærret inden anvendelse. Enebærret egner sig for eksempel godt til vildt og fjerkræ, kryddersnaps, the m.m.
 • Tjørnens bær modnes også her i oktober måned. I skoven vokser både Engriflet Hvidtjørn og Almindelig Hvidtjørn. Tjørnens bær er små, langstilkede, røde bær, der sidder sammen i små grupper. Bærrene er elsket af fuglene, men bærrene er lækre og kan sagtens spises af mennesker også. Bærrene kan spises rå, eller bruges til pure, marmelade, saft og vinfremstilling. Knuser man bærrene kan de også bruges i brøddej.

VÅDOMRÅDER OG LÆHEGN

 • Ved vådområderne og langs læhegnene kan man ligeledes samle agern fra Stilkeegen og slukke bær fra tjørnebusken.
 • Man kan også samle hasselnødder langs læhegnene, da hasselbusken også vokser her. Er man samler, har man dog skarp konkurrence da nødderne også er elsket af mus og egern blandt flere.
 • En anden lækker frugt der også pryder læhegnene i oktober måned er det lille Sargents æbletræ. Det får små røde, langstilkede frugter, som elskes af fasaner, egern og fugle. Frugterne smager syrligt, men de egner sig vel til eksempelvis æblegele, marmelade og krydersnaps.

BÆRHAVERNE

 • I bærhaverne kan man stadig plukke hindbær af efterårssorten.

ÆBLEHAVEN

 • Her i oktober måned er endnu flere æblesorter plukkemodne, i haverne er der også plantet æbletræer af sorterne Rød aroma, Holsteiner cox og Signe Tillisch, som nu, med septembers sorter, gør oktober til den bedste æble-måned.

FRUGTLUNDEN

 • I frugtlundene og blandt trægrupperne står Engriflet hvidtjørn med sine modne røde tjørnebær, som, vis de ikke plukkes, kan blive siddende på træet gennem hele vinteren.
 • Der vokser også Stilkeeg blandt trægrupperne, så her er der også gode muligheder for at samle agern fra skovbunden.
11. NOVEMBER: Nyd de smukke høstfarver

I november måned kan man stadig nyde de smukke høstfarver, og her er der flere arter der skiller sig ud for at have særpræget smukke farver i oktober og november måned.

SKOVEN

 • I skoven bør man holde særligt øje med træet Navr, der får kraftigt orangegule høstfarver.
 • Bærmispelbusken skiller sig ud for sin smukke orangerøde farver.
 • Hjertetræets hjerteformede løv bliver helt pink, heraf også navnet Hjertetræ.
 • Sidst, men ikke mindst kan man næsten ikke undgå at lægge mærke til Danmarks to eneste løvfældende nåletræer, Lærketræet og Vandgranen, der får helt ildlignende høstfarver.
 • Tjørnen står stadig med plukkemodne røde bær.
 • Slåenbuskens bær er også modne og plukkeklar. Bærrene kan af udseende sammenlignes med blåbær, da de sidder helt inde ved stammen og har en støvet blåsort farve. Bærrene er elsket af fuglene, men er kendt for at være et formidabelt snapsekrydderi. Ud over snaps kan slåenbær anvendes til marmelade, likør m.m.

VÅDOMRÅDERNE

 • Ved vådområderne kan man ikke undgå at overse den smukke Rød Kornel busk, der får ildrøde grene ved høst. Ved vådområderne finder man også tjørnebær.

LÆHEGN
 

 • Lige som i skovbrynet, kan man langs læhegnene se en fascinerende farvesammensætning i november måned, hvor både Navr, Rød Kornel og Bærmispel står siden om side.
 • I læhegnet kan man også plukke eller bare nyde synet af de røde tjørnebær.

BÆR- OG ÆBLEHAVERNE

 • I bærhaverne kan man plukke de sidste søde æbler inden frosten sætter ind, og samtidig nyde synet af Lærketræet, Bærmispelbusken og de ildrøde grene fra den røde kornel.

FRUGTLUNDEN
 

 • I frugtlunden står Bærmisplen og pryder med sine smukke gulrøde høstfarver, sammen med tjørnen.

NATUR OG ATTRAKTIONER I NATURBYDELEN

-->