Få del i en ko: Vær med i Naturbydelens Græsningslaug

8. marts 2018

Naturbydelen etablerer nu et græsningslaug, som alle kan være med i. Lauget etableres i samarbejde med Landudviklerne, Ringkøbing-Skjern Kommune og Erhvervsskolen Vestjylland, og interesserede kan komme og høre mere ved et informationsmøde den 20. marts 2018.
Når græsset begynder at gro i løbet af foråret, vil de første medlemmer af Naturbydelens Græsningslaug kunne sætte køer og får på græs i nye folde, der er skabt ved den store sø i området. Efter at have passet køerne i sommerhalvåret, kan medlemmerne se frem til at få lækkert okse- og lammekød i fryseren til vinter, som de køber ved tilmelding først på året.

Kom til infomøde 20. marts kl. 17.30 - meld dig til via mail til tanja@landudviklerne.dk

Men udbyttet af at være med i græsningslauget er meget større end bare kød i fryseren, mener Tanja Kaiser fra Landudviklerne, der etablerer græsningslauget i samarbejde med Naturbydelen og Ringkøbing-Skjern Kommune.

- Både børn og voksne bliver klogere på dyr og natur, når man selv passer dyrene. Der skabes tilknytning mellem forbruger og producent – og børn ser, hvor tingene kommer fra, siger Tanja Kaiser.

Landudviklerne står også bag et græsningslaug i Skjern Enge, og erfaringen er, at der opstår et stærkt fællesskab omkring et græsningslaug:

- Når man er med i et græsningslaug, er man med i et fællesskab, hvor man f.eks. mødes med madkurven, når marken gås efter eller man lukker sine glade køer og får ud på marken. Man er også med til at lave naturpleje, da dyrenes afgræsning er med til at forbedre områdets mangfoldighed af blomster, insekter, svampe og fugle og skabe endnu bedre naturoplevelser i Naturbydelen, siger Tanja Kaiser.

Det forventes, at hvert medlem skal passe dyrene ca. en uge om året. Arbejdet består i at håndfodre kvæg og får, så man kommer tæt på dyrene, og kan se, at de er sunde og raske. Man skal også tjekke, om dyrene har vand, at der altid er strøm på hegnene, og om der er græs nok i foldene eller om dyrene skal flyttes.

Kom til infomøde 20. marts kl. 17.30 - meld dig til via mail til tanja@landudviklerne.dk

Unge hjælper til

Græsningslauget får hjælp til at passe dyrene fra Erhvervsskolen Vestjylland i Borris, der også leverer dyrene til græsningslauget. Erhvervsskolen Vestjylland er en socialøkonomisk virksomhed, der tilbyder uddannelse og beskæftigelsesafklaring til unge og voksne, der af forskellige årsager ikke kan gennemføre en uddannelse, eller har brug for støtte til at komme i varig beskæftigelse.

- Vores primære vision er at bidrage til at hjælpe mennesker videre i livet og meget gerne i beskæftigelse. Her er arbejdet med dyrene en rigtig god tilgang, og vi er samtidig meget optagede af dyrevelfærd og pleje af naturarealer. Vores dyr har god plads, og så snart vejret tillader det, kommer dyrene på græs. Vi glæder os til at hjælpe græsningslauget i gang, og ser en rigtig god sammenhæng mellem dette og vores arbejde med at hjælpe sårbare og udsatte borgere, siger Claus Tobler, direktør for Erhvervsskolen Vestjylland.

Lokal idé realiseres

Naturbydelens projektdirektør, Peter Kjølby, glæder sig også over, at der nu kommer gang i græsningslauget, der er en idé, der kom fra lokale borgere i området i forbindelse med dialogen om udviklingsplanen for den nye Naturbydel:

- Fællesskaber i naturen er noget af det, som vi gerne vil kunne tilbyde i Naturbydelen – både for nuværende borgere i området og kommende beboere. Vi oplever stor interesse for at blive en del af et græsningslaug, og håber, at mange vil tage imod muligheden for at blive en del af vores, siger Peter Kjølby.

Infomøde 20. marts

Alle interesserede kan komme og høre mere om græsningslauget den 20. marts. Informationsmødet starter med en rundvisning i Naturbydelen og ved foldene kl. 17:30, hvorefter der vil være orientering om græsningslauget kl. 18:30. Mødet finder sted i Galleri 63, Vellingvej 63, 6950 Ringkøbing. Der bliver serveret en sandwich og drikkevarer.

Tilmelding til informationsmødet skal ske til Tanja Kaiser fra Landudviklerne på mail: tanja@landudviklerne.dk eller telefon: 51 35 64 65 senest d. 19. marts.

Alle, der vælger at blive medlem af græsningslauget, bliver inviteret til opstartsmøde den 10. april. Det er også muligt at blive medlem på et senere tidspunkt ved at kontakte Tanja Kaiser.
-->