Skoleelever giver liv til Tranmose Bæk

6. april 2017

25 elever fra Alkjærskolen i Ringkøbing har sat 200 ørredæg ud i Tranmose Bæk, der efter genslyngningen sidste år allerede rummer et rigt fiske-, plante- og insektliv.
Gedder, skrubber og snart også ørreder. Tranmose Bæk blev genslynget for et år siden og er allerede nu hjemsted for flere forskellige fiskearter.

I sidste uge havde Danmarks Center for Vildlaks og Ringkøbing-Skjern Kommune inviteret 25 friske piger og drenge fra 6A på Alkjærskolen i Ringkøbing til at sætte ørredæg ud i klækkekasser i Tranmose Bæk, der løber gennem den nye naturbydel i Ringkøbing.

- De første æg klækkede kort efter de var kommet i klækkekasserne og vokser sig i løbet af få dage til 2 cm lange ørredyngel. Når ynglen er udklækket, svømmer de som små fiskelarver ud af klækkekasserne og bliver i den første tid omkring den gydebanke, hvor kassen er sat ned, siger Per Søby Jensen, Ringkøbing-Skjern Kommune.

Mosaik af vandplanter

Eleverne fra Alkjærskolen var med til at skabe betingelserne for livet i Tranmose Bæk for præcis ét år siden, hvor de etablerede gydebanker med større sten som fiskeskjul og udplantning af vandløbsplanter som fx vandranunkel og vandstjerne.

- Alle planterne har slået fint an og bunden er i dag dækket af en flot mosaik af naturlige grønne vandløbsplanter, der er med til at give fiskene bedre skjulesteder i bækken. Det kan børnene i den grad tage æren for, fortæller Per Søby Jensen.

Planterne er også stærkt medvirkende til, at bækkens til tider okkerfarvede vand bliver filtreret og renset, hvilket gavner bækkens forskellige smådyr og fiskearter.

Gedder og skrubber på krogen

På bare ét år har de gode livsbetingelser i bækken fået fiskelivet til at folde sig ud. Til stor jubel fra eleverne kunne Kim Iversen fra Danmarks Center for Vildlaks fange både større fiske som gedder og en enkelt skrubbe, samt hundredvis af små trepigget hundestejler, der blev elfisket og lagt op i medbragte vandbaljer, hvor de tydeligere kunne ses.

Summende liv på overfladen

Det er ikke kun under overfladen, at bækken summer af liv. Udstyret med ketcher og smådyrsbakker fandt eleverne også en lang række smådyrsinsekter i bækken. Insekterne tjener bl.a. som føde for den nyudklækkede ørredyngel og deres tilstedeværelse er godt tegn på de gode livsbetingelser, som den genslyngede bæk rummer.

- Vi håber, at vi kan gentage vandløbsaktiviteten igen til næste år, så eleverne på Alkjærskolen kan se, hvor meget liv de har været med til at skabe i Tranmose Bæk, siger Per Søby Jensen.
-->