DOF Vestjylland: Naturbydelen er et kæmpe spisekammer for fugle

4. april 2017

Dansk Ornitologisk Forening Vestjylland har observeret 84 forskellige fuglearter i Ringkøbings nye naturbydel siden efteråret 2015.
Ny natur med mange forskellige naturtyper er guf for fugle. Det viser en ny rapport fra Dansk Ornitologisk Forening (DOF) i Vestjylland.

Foreningen har spottet hele 84 forskellige fuglearter i Ringkøbings nye naturbydel siden efteråret 2015, hvor arbejdet med at omdanne det tidligere landbrugsareal til et nyt naturområde med enge, skov, søer, bærhaver, frugtlunde og en genslynget bæk gik i gang.

- De mange forskellige naturtyper fungerer som et kæmpe spisekammer, der giver gode levevilkår for en lang række fuglearter - også nogen, som vi normalt ikke ser i den her del af Jylland, siger Lars Holm Hansen fra DOF Vestjylland.

Trækfugl satte Jyllandsrekord
I oktober sidste år blev der talt mindst 530 individer af trækfuglen Stillits, hvilket er den største registrering i Jylland nogensinde. Det var samtidig den sjette største registrering i Danmark, hvoraf de fem andre er lavet på store træklokationer, hvilket understreger, hvor usædvanlig registreringen er.

- Stillits er frøspiser og da der var sået en del blomstrende planter i området i efteråret, der efterføl-gende satte en masse frø, var der masser af føde. Vi har også set, at en pæn flok har overvintret i området, fortæller Lars Holm Hansen.

Tilbage i maj blev der observeret en rastende Rødstrubet Lom i sommerdragt ved den store nyudgravede sø i den sydlige del af området. Arten overvintrer i Nordsøen, så normalt ser man dem kun ude over havet fra Vestkysten og ikke inde i landet. Ved søen blev der også, som det første sted i Jylland i 2016, set to eksemplarer af fuglen Lille Præstekrave.

Fuglearterne Gråkrage, Ringdue og Solsort er de mest almindelige i området, da de er blevet set på alle de ni tællinger, som DOF Vestjyllands tællegruppe har gennemført i 2015 - 2016.

Dorthe Frilund Jensen, der er projektdirektør i Naturbydelen Ringkøbing K, glæder sig over resultaterne i DOF Vestjyllands rapport:

- Det viser, at naturen i området skaber gode levevilkår for et meget varieret fugle- og dyreliv. Tilsvarende håber vi, at naturen vil tiltrække mange forskellige typer mennesker til den nye bydel, der ønsker at have adgang til de mange naturoplevelser og aktivitetsmuligheder lige uden for deres hoveddør.

Tællinger fortsætter

DOF Vestjylland forsætter tællingerne i 2017, hvor de første huse i Naturbydelen bliver opført og de første beboere kan flytte ind.

- Det bliver spændende at følge, hvilke fuglearter, der begynder at bruge området mere, og om der er nogen, der forsvinder i takt med, at der begynder at bo mennesker i bydelen og flere begynder at bruge naturen til aktiviteter, siger Lars Holm Hansen.

Tårnfalken flytter ind

I dag, tirsdag den 4. april, sætter DOF Vestjylland en tårnfalkekasse op i engen tæt ved den store sø, hvilket med stor sandsynlighed vil kunne tiltrække den lille rovfugl Tårnfalken, der er kendetegnet ved, at den kan stå helt stille i luften, som en helikopter. 

FAKTA

  • DOF Vestjylland har gennemført ni tællinger i perioden fra november 2015 – november 2016
  • Tællegruppen består af syv personer, der taster deres observationer ind i DOF’s database efter hver tælling
  • Der er observeret 84 forskellige fuglearter i Naturbydelen siden efteråret 2015
  • Antallet af observerede arter har svinget hen over året fra 15 arter i februar til 37 arter i maj, juni og september, og med et gennemsnitstal for hele 2016 på 29 forskellige arter pr. gang
  • Tre arter er registreret på alle ni tællinger i 2016: Gråkrage, Ringdue og Solsort
  • Yderligere seks arter er observeret otte gange: Bogfinke, Grønirisk, Gulspurv, Råge, Stær og Sølvmåge
-->