340 forslag til vejnavne i Naturbydelen

25. januar 2017

47 personer kom med i alt 340 forslag til navne for veje, stier og steder i Ringkøbings nye naturbydel, da Ringkøbing K i december inviterede alle interesserede til at være med til at skabe historien om den nye bydel.

Isfuglevænget, Harestien eller Havtornvej. Det kan måske blive den adresse, som de kommende beboere i Naturbydelen Ringkøbing K kan flytte ind på.

I løbet af december kom 47 personer med i alt 340 forslag til navne for veje, stier og steder i Naturbydelen. Navnene afspejler fortrinsvis plante-, dyre-, fugle- og fiskelivet i Naturbydelen og omkring Ringkøbing Fjord. En del forslag tager også afsæt i Ringkøbings historie som købstad og havneby. Sidst, men ikke mindst, er der en række kreative navne blandt forslagene.

”Jeg vil gerne takke alle dem, der har engageret sig i udviklingen af Naturbydelen. Det er imponerende, at vi har fået så mange gode navneforslag. Det afspejler også den store rigdom af planter, fugle, fisk og dyr, der findes i området”, siger Dorthe Frilund Jensen, projektdirektør i Ringkøbing K, der udvikles af Ringkøbing-Skjern Kommune og Realdania By & Byg.

Tæt på natur, fjord og by

Alle forslagene er blevet samlet i et navnekatalog, som Ringkøbing K vil lade sig inspirere af i den kommende tid. Alle navnene bliver ikke besluttet på én gang. I takt med at nye byggeprojekter kommer til, kan der plukkes i kataloget. Det er Teknik- og Miljøudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune, der skal godkende vejnavnene.

Ringkøbing K forventer, at de første to-tre vejnavne bliver besluttet i foråret 2017. Omlægningen af den nuværende hovedvej ind til Naturbydelen fra Vellingvej begynder inden for de kommende par måneder. Og de første af i alt 36 engboliger, der ligger i første række til fjorden, ventes opført i slutningen af året, hvor de første beboere dermed får adresse i Naturbydelen. Sidevejen til dette kvarter skal derfor også angives.

Læs mere om de 36 engboliger
Skriv dig på Naturbydelens boligliste, hvis du bl.a. vil have nyheder og invitationer til eksklusive arrangementer om boligprojekter i Naturbydelen.

”I navngivningen vil vi lægge vægt på, at vejnavnene klart signalerer, at boligerne i Naturbydelen ligger midt i naturen, tæt på fjorden og tæt på byen. Samtidig vil vi forsøge at finde nogle navne, der i sig selv kan vække opmærksomhed”, siger Dorthe Frilund Jensen.

Foruden de første vejnavne forventer Ringkøbing K at beslutte navnene for hovedstierne gennem bydelen og omkring den store sø. Søen skal også navngives, ligesom aktivitetspladserne med røde teglsten og skoven tættest på det eksisterende parcelhuskvarter får et navn.

Vindere er fundet

Alle de 47 personer, der kom med navneforslag, deltog i lodtrækningen om et gavekort til Restaurant Bøffen i Ringkøbing, et gavekort til Westgaards Hotel i Videbæk og en gavekurv fra Café Kræs i Ringkøbing.

De tre heldige vindere blev:

  1. Kirsten Wendtzel
  2. Laila J. Nielsen
  3. Rikke Elgård Jensen

Vinderne har fået direkte besked.

-->