Klimatilpasning i Ringkøbing K - Se ny publikation og film

5. februar 2016

Klimatilpasningsløsningen i Ringkøbing K er ét af fem eksempler på klimatilpasning i byudviklingsprojekter, som Realdania By & Byg præsenterer i en ny publikation og en ny film.

Havvandsstigninger, stormfloder og flere ekstreme regnskyl er nogle af konsekvenserne af de globale klimaforandringer, som byer og kommuner i Danmark er nødt til at omstille sig til. Det gælder også i Ringkøbing K, som udvikles i partnerskab mellem Ringkøbing-Skjern Kommune og Realdania By & Byg.

I en ny publikation ”Klimatilpasning i byudvikling – Fem løsninger med merværdi for byen” beskriver Realdania By & Byg bl.a. klimatilpasningsløsningen i Ringkøbing K, der anlægges som en integreret del af naturen i hele den nye bydel netop nu - før de første huse er bygget.

Klimatilpasningen sikrer kommende boliger i Ringkøbing K mod oversvømmelser i forbindelse med skybrud. Løsningen består i, at der - samtidig med udviklingen af naturen - skabes et sammenhængende system af vandrender og søer, der afleder regnvand fra bebyggelserne og gør vandet til en integreret del af naturoplevelsen i byen.

Desuden bliver bebyggelserne placeret tilpas højt i terrænnet til at de vil være beskyttet mod oversvømmelse som følge af havvandsstigninger.

Ud over at skabe et effektivt værn mod oversvømmelser og gøre klimatilpasningen til en del af naturoplevelsen i bydelen, opnår Ringkøbing K en række økonomiske, praktiske og miljømæssige gevinster ved at gennemføre klimatilpasningen allerede nu.

Hent hele publikationen "Klimatilpasning i byudvikling - Fem løsninger med merværdi for byen (pdf)
Læs en digital udgave af publikationen (iPaper)
Ringkøbing K's klimatilpasningsløsning er også med i en ny film om skybrudssikring, der desuden præsenterer løsningerne i projekterne Køge Kyst, NærHeden i Høje-Taastrup og Sankt Annæ Projektet i København.

Se filmen nedenfor - eller i galleriet i toppen af nyheden.

Læs mere om klimatilpasning i byudvikling på Realdanias hjemmeside

-->