Ringkøbing K vælger anerkendte landskabsarkitekter som hovedrådgiver

10. september 2013

SLA er valgt som hovedrådgiver for Ringkøbing K’s arbejde med en udviklingsplan for den nye bydel i den sydøstlige kant af Ringkøbing by. Ringkøbing K forventer at kunne præsentere sit forslag til en udviklingsplan i 1. kvartal 2014.

Ringkøbing K har valgt den hovedrådgiver, som i de kommende måneder skal hjælpe Ringkøbing K med at udarbejde sit forslag til en udviklingsplan for den nye bydel. Valget er faldet på de anerkendte danske landskabsarkitekter og byplanlæggere SLA, som deltog i parallelopdraget om en udviklingsplan for Ringkøbing K, der blev afsluttet i april 2013. Ringkøbing K’s bestyrelsesformand Uffe Steiner Jensen glæder sig til samarbejdet med SLA:

"I parallelopdraget præsenterede SLA et overbevisende forslag til, hvordan naturen kan komme helt ind mellem husene i den nye bydel og hvordan et sammenhængende naturprojekt på hele projektområdet kan blive en attraktion lige fra starten. Det er nogle af de greb for byudviklingen, som vi gerne vil arbejde videre med, og derfor har vi valgt SLA som hovedrådgiver. Som oftest er det bygningsarkitekter, der vælges som hovedrådgivere, men valget af SLA understreger vores ambition om, at udviklingen af Ringkøbing K skal ske i respekt for og samspil med den omgivende natur og Ringkøbing fjord".

Ringkøbing K har samtidig valgt at arbejde videre med de tre velrenommerede arkitektvirksomheder Arkitema, Vandkunsten og Adept, der alle medvirkede i parallelopdraget. Arkitekterne skal – indenfor rammerne af det samlede naturprojekt – anskueliggøre hvordan Ringkøbing Ks boliger opnår størst mulig variation, kvalitet og sammenhæng bebyggelserne i mellem.

Tekniske underrådgivere
I den nærmeste fremtid indgås der aftale med en række underrådgivere, som skal hjælpe med særlige tekniske emner i Ringkøbing K’s arbejde med en udviklingsplan. Det forventes, at ingeniørfirmaet Orbicon skal arbejde med vandforsyning og -afledning, Via Trafik med trafik, mens Esbensen Rådgivende Ingeniører skal rådgive om energi.

I den nærmeste fremtid indgås der aftale med en række underrådgivere, som skal hjælpe med særlige tekniske emner i Ringkøbing K’s arbejde med en udviklingsplan. Det forventes, at ingeniørfirmaet Orbicon skal arbejde med vandforsyning og -afledning, Via Trafik med trafik, mens Esbensen Rådgivende Ingeniører skal rådgive om energi.

Herudover har Ringkøbing K valgt REKOMMANDERET som procesrådgiver, der bl.a. skal hjælpe med at skabe nye aktiviteter i projektområdet. Udviklingen af aktiviteterne vil ske i samarbejde med borgere, foreninger og interessenter i Ringkøbing.

Forslag til udviklingsplan klar 1. kvartal 2014

Siden afslutningen af parallelopdraget i april, hvor tre hold præsenterede hver sit forslag til en udviklingsplan, har Ringkøbing K arbejdet på at skabe grundlaget for sit eget forslag til en udviklingsplan, som de udvalgte rådgivere skal hjælpe med at udarbejde i de kommende måneder. Processen forløber som planlagt og Ringkøbing K forventer at kunne præsentere sit forslag til en udviklingsplan i 1. kvartal 2014.

Siden afslutningen af parallelopdraget i april, hvor tre hold præsenterede hver sit forslag til en udviklingsplan, har Ringkøbing K arbejdet på at skabe grundlaget for sit eget forslag til en udviklingsplan, som de udvalgte rådgivere skal hjælpe med at udarbejde i de kommende måneder. Processen forløber som planlagt og Ringkøbing K forventer at kunne præsentere sit forslag til en udviklingsplan i 1. kvartal 2014.
-->