Baggrund for udviklingen
1. Vision
Udviklingen af Naturbydelen Ringkøbing K sker med afsæt i Ringkøbing-Skjern Kommune og Realdania By & Bygs fælles ambition og vision for projektet.

AMBITION
Ringkøbing-Skjern Kommune og Realdania By & Byg ønsker, at udviklingen af Naturbydelen Ringkøbing K skal demonstrere:

 • hvordan en respektfuld, fremtidssikret og bæredygtig byudvikling i et kystnært område kan være med til at fastholde og tiltrække beboere i et område udenfor de traditionelle vækstcentre og dermed medvirke til at skabe vækst og styrke området
 • hvordan et område udenfor de traditionelle vækstcentre kan udnytte de potentialer, der bl.a. ligger i den korte afstand mellem by og natur, uden der sker en unødig byspredning i kystlandskabet, og uden at byen kun vokser "bagud" ind i landet

VISION
Ambitionen er udmøntet i en vision for udviklingen, der består af  syv punkter:

 • Byudvikling og byggeri skal være af høj kvalitet
 • Byudvikling og byggeri sker i respekt for og i samspil med det omgivende landskab, fjorden og de kystnære interesser
 • En eksperimenterende, tæt og lav bebyggelsesform skal supplere de traditionelle parcelhusudstykninger
 • Byudvikling og byggeri skal være bæredygtigt både i forhold til miljø og   ressourcer, socialt sundhedsmæssigt og økonomisk
 • Energi- og forsyningssystemer skal som minimum leve op til fremtidens krav om energioptimering, CO2-neutralitet, vandafledning m.v.
 • Områdets rekreative værdi skal løftes af et naturområde mod sydøst
 • Borgere og øvrige aktører deltager aktivt i byudviklingen

Visionen er omsat i en udviklingsplan for Naturbydelen, der er udgangspunktet for udviklingen i de kommende 20-30 år.

HENT UDVIKLINGSPLANEN (pdf)

2. Udviklingsplan

LÆS UDVIKLINGSPLANEN FOR NATURBYDELEN (pdf)

Udviklingsplanen er det centrale grundlag for at realisere vores vision om at udvikle et nyt, attraktivt bolig- og naturområde ned mod Ringkøbing Fjord, der med afsæt i stedets unikke placering vil gøre Ringkøbing til et endnu mere attraktivt sted at bo. Udviklingsplanen rummer:

 • Strategier for udviklingen
 • En bebyggelsesplan
 • Eksempler på, hvordan boligerne kan se ud

Udviklingsplan er afsættet for dialog med interesserede investorer, developere og kommende beboere – kort sagt alle der har interesse i bydelen. Den er også grundlaget for udarbejdelsen af kommuneplantillæg, lokalplaner m.v.

Natur før huse - huse midt i naturen

Udviklingsplanen for Naturbydelen Ringkøbing K blev offentliggjort i 2014. Udviklingsplanen blev lavet med afsæt i et parallelopdrag, hvor tre hold af arkitekter, rådgivere m.fl., samt deltagelse af og stor interesse fra byens borgere og interessenter, lavede hvert sit forslag til en udviklingsplan.

Den overordnede strategi for udviklingen af Naturbydelen Ringkøbing K er at skabe et enestående, rekreativt naturområde med en meget høj herlighedsværdi, adgang for alle samt en lang række muligheder og attraktioner for byen og kommende beboere - før de første huse bliver bygget.

Naturen blev skabt i 2015-2016 og står nu klar til at de første boliger kan opføres midt i det enestående landskab. Bebyggelserne bliver opført i respekt for og samspil med naturen og får hver sine kvaliteter, som giver plads til forskellige ønsker og behov.

Variation i byggeriet vil fremme et afvekslende og levende udtryk i bebyggelserne, og gøre Naturbydelen Ringkøbing K til en mangfoldig, levende bydel med attraktive boliger for alle og en stor herlighedsværdi. Her er der rum til både at nyde privatheden og være sammen med andre.

Foruden udviklingsplanen er der lavet en fysisk plan, et kvalitetsprogram og en eksempelsamling med otte bebyggelser.

Se de andre udgivelser om Naturbydelen Ringkøbing K

3. Plangrundlag

Plangrundlaget, der muliggør udviklingen af Naturbydelen Ringkøbing K, er godkendt af Ringkøbing-Skjern byråd.

PLANSTRATEGI 2015 - NATURENS RIGE
I Planstrategi 2015 sætter Ringkøbing-Skjern Byråd en ny retning for, hvordan kommunen vil arbejde med at skabe vækst og rammer om det gode liv. I strategien er der fokus på fire temaer som udnytter kommunens stærke potentialer:

 • Vækstjyderens hjem
 • Et liv i balance
 • Natur med pladsgaranti
 • Værtens bedste historie

Planstrategi 2015 blev vedtaget af Byrådet den 12. maj 2015 og er i offentlig høring fra den 22. maj til den 7. august 2015. Herefter vil Byrådet behandle de indkomne bemærkninger og igangsætte revision af kommuneplan.

Læs mere om Planstrategi 2015

4. Fakta om Naturbydelen
 • Naturbydelen Ringkøbing K ligger attraktivt helt ud til Ringkøbing Fjord
 • Området er 84 hektar stort
 • I alt kan der opføres 1.000 boliger over ca. 30 år
 • Arealt blev brugt til landbrug ind til 2011
 • I 2015-2016 blev arealet omdannet til et skønt naturområde med enge, søer, bærhaver, frugtlunde, stier og skov
 • Byggeriet af de første boliger kan begynde i efteråret 2017, så de første beboere kan flytte ind i foråret 2018
Få nyt om boliger i Naturbydelen

Få nyt om boliger i Naturbydelen