Græsningslaug

  • 200528 SPP 6815 Vær med i Naturbydelens græsningslaug. Søren Palmelund
Naturbydelen har etableret et græsningslaug, som alle kan være med i. Lauget passer køer og får i løbet af sommerhalvåret, og om vinteren kan medlemmerne se frem til lækkert okse- og lammekød til fryseren.

Naturbydelens Græsningslaug blev etableret i foråret 2018 i samarbejde med Landudviklerne, Ringkøbing-Skjern Kommune og Erhvervsskolen Vestjylland. Alle har mulighed for at være med i lauget, som i øjeblikket har cirka 40 medlemmer.

Medlemmerne står for at passe laugets køer og får i Naturbydelens græsningsfolde, der ligger smukt mellem Ringkøbing Fjord og den store sø i Naturbydelen. Om vinteren får medlemmerne mulighed for at købe lækkert okse- og lammekød.

Ved at være med i græsningslauget kan medlemmerne:

  • Blive klogere på dyr og natur
  • Være en del af et fællesskab, hvor man f.eks. mødes med madkurven, når marken gås efter, eller man lukker sine glade køer og får ud på marken.
  • Lave naturpleje, da dyrenes afgræsning er med til at forbedre områdets mangfoldighed af blomster, insekter, svampe og fugle og skabe endnu bedre naturoplevelser i Naturbydelen.

Hvert medlem passer dyrene ca. en uge om året. Arbejdet består i at håndfodre kvæg og får, så man kommer tæt på dyrene og kan se, at de er sunde og raske. Man skal også tjekke, om dyrene har vand, at der altid er strøm på hegnene, og om der er græs nok i foldene, eller om dyrene skal flyttes.

Græsningslauget får hjælp til at passe dyrene fra Erhvervsskolen Vestjylland i Borris, der også leverer dyrene til græsningslauget. Erhvervsskolen Vestjylland er en socialøkonomisk virksomhed, der tilbyder uddannelse og beskæftigelsesafklaring til unge og voksne, der af forskellige årsager ikke kan gennemføre en uddannelse eller har brug for støtte til at komme i varig beskæftigelse.

Bliv medlem af Naturbydelens Græsningslaug

Hvis du gerne vil være med i Naturbydelens Græsningslaug, er du velkommen til at kontakte:

Karen Schenker: k.schenker@web.de eller tlf. 20 84 72 55.

Hvor finder jeg