Salgsmateriale for Naturbydelen Ringkøbing K

En udviklingsplan og et kvalitetsprogram udgør de centrale salgsdokumenter. Desuden har Naturbydelen Ringkøbing K udarbejdet en fysisk plan og otte eksempler på boliger i naturen.

Hent salgsmaterialet for Naturbydelen Ringkøbing K via linksene nedenfor: 

Mere information om salgsmaterialet

1. Udviklingsplan

Hent Udviklingsplanen (pdf)

Udviklingsplanen er det centrale grundlag for at realisere vores vision om at udvikle et nyt, attraktivt bolig- og naturområde ned mod Ringkøbing Fjord, der med afsæt i stedets unikke placering vil gøre Ringkøbing til et endnu mere attraktivt sted at bo.

Udviklingsplanen rummer:

  • Strategier for udviklingen
  • En bebyggelsesplan
  • Eksempler på, hvordan boligerne kan se ud

Udviklingsplan er afsættet for dialog med interesserede investorer, developere og kommende beboere – kort sagt alle der har interesse i bydelen. Den er også grundlaget for udarbejdelsen af kommuneplantillæg, lokalplaner m.v.

Natur før huse - huse midt i naturen

Udviklingsplanen for Naturbydelen Ringkøbing K blev offentliggjort i 2014. Udviklingsplanen blev lavet med afsæt i et parallelopdrag, hvor tre hold af arkitekter, rådgivere m.fl., samt deltagelse af og stor interesse fra byens borgere og interessenter, lavede hvert sit forslag til en udviklingsplan.

Den overordnede strategi for udviklingen af Naturbydelen Ringkøbing K er at skabe et enestående, rekreativt naturområde med en meget høj herlighedsværdi, adgang for alle samt en lang række muligheder og attraktioner for byen og kommende beboere - før de første huse bliver bygget.

Naturen blev skabt i 2015-2016 og står nu klar til at de første boliger kan opføres midt i det enestående landskab. Bebyggelserne bliver opført i respekt for og samspil med naturen og får hver sine kvaliteter, som giver plads til forskellige ønsker og behov.

Variation i byggeriet vil fremme et afvekslende og levende udtryk i bebyggelserne, og gøre Naturbydelen Ringkøbing K til en mangfoldig, levende bydel med attraktive boliger for alle og en stor herlighedsværdi. Her er der rum til både at nyde privatheden og være sammen med andre.
2. Kvalitetsprogram

Hent Kvalitetsprogrammet (pdf)

For at sikre kvaliteten af såvel den enkelte bolig som hele bebyggelsen, har Ringkøbing K udviklet et kvalitetsprogram, som skal inspirere nye beboere, investorer og arkitekter til i fællesskab at fremkomme med løsninger, der opfylder drømmen om det gode liv i naturen.

Kvalitetsprogrammet skal sikre, at Ringkøbing K’s visioner er den kommende bebyggelses DNA - ikke som detailstyring, men som en række principper der skal iagttages.

Kvalitetsprogrammet beskriver, hvad der kan lade sig gøre i Ringkøbing K, f.eks. ift. boligernes placering i bebyggelsen, rammer for facadebeklædning, farve og materialevalg, bygningshøjder, udsigtsforhold, lys og læ.

Det giver investorer, developere og købere mulighed for at skabe et afvekslende og levende udtryk i bebyggelserne. Samtidig er det en garanti for, at ens nabo og andre lever op til de samme kvalitetsstandarder, så der skabes et sammenhængende udtryk af høj kvalitet skaber værdi kvalitet i den samlede bebyggelse igennem hele udviklingsperioden. Det er værdiskabende både for investorer og kommende beboere.

3. Eksempelsamling - Otte eksempler på boligbebyggelser

Hent Eksempelsamlingen (pdf)

Ringkøbing K har - med kvalitetsprogrammet som ramme - udarbejdet en eksempelsamling med otte forskellige bebyggelser.

Der er udarbejdet to eksempler på engbebyggelser, tre fortebebyggelser og tre skovbebyggelser. Eksemplerne er udarbejdet af fire arkitekttegnestuer: Arkitema i samarbejde med Effekt, Vandkunsten og Adept.

Med eksempelsamling i hånden kan du lade dig inspirere til, hvordan et kommende byggeri i Ringkøbing K kan se ud.

Eksempelsamlingen supplerer Udviklingsplanen, idet den har til formål at fastholde og sikre realiseringen af Ringkøbing K´s ambition og visioner om at udvikle et nyt, attraktivt bolig- og naturområde som formuleret i Udviklingsplanen.

 

-->