Så langt er Naturbydelen

Udviklingen af Naturbydelen er allerede langt. Hele naturen er udviklet med enge, skov, søer, bærhaver og stier. De første veje er anlagt og de første 139 boliger er på vej midt i naturen.
Strankanten Eng

Natur før huse - boliger midt i naturen

Udviklingen af Naturbydelen er allerede langt. Princippet bag udviklingen er, at naturen kommer før husene, så boligerne får direkte adgang til natur fra starten.

Derfor er hele det tidligere landbrugsareal allerede blevet omdannet til et attraktivt naturområde med farvestrålende enge, bærhaver, søer, skov og faciliteter som en legeplads og en trækfærge.

De første 139 boliger er på vej. Du kan vælge mellem ejerboliger, lejeboliger og et seniorbofællesskab. De første veje og stier er også anlagt. Flere boliger kommer til i takt med salget af byggegrunde.

Byggegrunde Til Salg I Naturbydelen Status August 2019

Udvikling over 30 år

Udviklingen af Naturbydelen i Ringkøbing er et langsigtet byudviklingsprojekt, som forventes at løbe over ca.  30 år. 

I alt kan der opføres ca. 1.000 boliger. Boligerne opføres i etaper i takt med salget af byggegrunde til entreprenører, boligforeninger og investorer. Der er i alt 29 delområder med plads til 35-40 boliger i hvert område. Det er muligt at opføre et mindre antal boliger i hvert delområde, dog som udgangspunkt ikke færre end 10 boliger.

De første boliger opføres i engene tættest på Ringkøbing Fjord, hvorefter boligerne i hjertet af Naturbydelen omkring bærhaverne og frugtlunden kan opføres. Når skoven i det nordøstlige delområde er vokset til i løbet af 10-15 år, kan der også opføres boliger i lysninger i skoven og i skovkanten.

Naturbydelen Forte Bebyggelse

Udviklingsplan og vision

Grundlaget for udviklingen af Naturbydelen er en udviklingsplan, der bygger på en vision, som de to ejere af byudviklingselskabet bag Naturbydelen - Ringkøbing-Skjern Kommune og Realdania By & Byg - har formuleret i fællesskab.

Udviklingsplanen blev offentliggjort i 2014 efter en parallelkonkurrence med tre hold bestående af arkitekter, ingeniører og aktører med viden om innovation. Udviklingsplanen er lavet af byudviklingsselskabet Ringkøbing K ApS med landskabsarkitekterne SLA som hovedrådgiver.

 

Havtorn Drone
Besøg Naturbydelens boliger

Nu kan man for første gang komme inden for hos alle tre boligprojekter i Naturbydelen Ringkøbing K. Udbyderne af både ejerboliger, almene lejeboliger og bofælleskab for 50+ inviterer til ”Åben bydel” den 7. og 8. maj.

Stillids
Naturbydelen tiltrækker nye fuglearter

Omdannelsen af tidligere landbrugsland til blomstrende enge, søer og vandløb har trukket flere og flere fuglearter til Naturbydelen Ringkøbing K. Lokale entusiaster har i fem år registreret udviklingen nøje.

Sti Fra Seniorbofællesskabet Til Hindbærhaven
Nye veje, stier og broer forbinder boliger, by og natur

Seniorbofællesskabet Havtorn er blevet forbundet til resten af Naturbydelen og Ringkøbing by med en ny boligvej og en sti for cyklister og gående.

Seniorbofællesskab I Naturbydelen I Ringkøbing
Den vestjyske natur danner rammen om nyåbnet seniorbofælleskab i Ringkøbing

I dag flytter de første beboere ind i et helt nyt seniorbofællesskab i Naturbydelen i Ringkøbing. Seniorbofællesskabet er opført af Realdania By og Byg mellem enge og frugtlunde og med udsigt til Ringkøbing Fjord. Byggeriet er en del af Realdanias indsats mod ensomhed blandt ældre og et af de 11 seniorbofællesskaber, som foreningen er med til at opføre.

Hvor finder jeg