Så langt er Naturbydelen

Udviklingen af Naturbydelen er allerede langt. Hele naturen er udviklet med enge, skov, søer, bærhaver og stier. De første veje er anlagt og de første 139 boliger er på vej midt i naturen.
Strankanten Eng

Natur før huse - boliger midt i naturen

Udviklingen af Naturbydelen er allerede langt. Princippet bag udviklingen er, at naturen kommer før husene, så boligerne får direkte adgang til natur fra starten.

Derfor er hele det tidligere landbrugsareal allerede blevet omdannet til et attraktivt naturområde med farvestrålende enge, bærhaver, søer, skov og faciliteter som en legeplads og en trækfærge.

De første 139 boliger er på vej. Du kan vælge mellem ejerboliger, lejeboliger og et seniorbofællesskab. De første veje og stier er også anlagt. Flere boliger kommer til i takt med salget af byggegrunde.

Byggegrunde Til Salg I Naturbydelen Status August 2019

Udvikling over 30 år

Udviklingen af Naturbydelen i Ringkøbing er et langsigtet byudviklingsprojekt, som forventes at løbe over ca.  30 år. 

I alt kan der opføres ca. 1.000 boliger. Boligerne opføres i etaper i takt med salget af byggegrunde til entreprenører, boligforeninger og investorer. Der er i alt 29 delområder med plads til 35-40 boliger i hvert område. Det er muligt at opføre et mindre antal boliger i hvert delområde, dog som udgangspunkt ikke færre end 10 boliger.

De første boliger opføres i engene tættest på Ringkøbing Fjord, hvorefter boligerne i hjertet af Naturbydelen omkring bærhaverne og frugtlunden kan opføres. Når skoven i det nordøstlige delområde er vokset til i løbet af 10-15 år, kan der også opføres boliger i lysninger i skoven og i skovkanten.

Naturbydelen Forte Bebyggelse

Udviklingsplan og vision

Grundlaget for udviklingen af Naturbydelen er en udviklingsplan, der bygger på en vision, som de to ejere af byudviklingselskabet bag Naturbydelen - Ringkøbing-Skjern Kommune og Realdania By & Byg - har formuleret i fællesskab.

Udviklingsplanen blev offentliggjort i 2014 efter en parallelkonkurrence med tre hold bestående af arkitekter, ingeniører og aktører med viden om innovation. Udviklingsplanen er lavet af byudviklingsselskabet Ringkøbing K ApS med landskabsarkitekterne SLA som hovedrådgiver.

 

MTB-ved-seniorbofaellesskabet-i-Naturbydelen
Cykel- og gåtur: Naturbydelen og Naturkraft

Kom og deltag i en cykel- og gåtur, hvor du både får en rundvisning i Naturbydelen og ser området ude omkring Naturkraft, søndag den 16. august 2020.

Seniorbofaellesskabet-Havtorn-i-Naturbydelen-i-Ringkoebing
Cykel- og gåtur: Naturbydelen og Naturkraft

Kom og deltag i en cykel- og gåtur, hvor du både får en rundvisning i Naturbydelen og ser området ude omkring Naturkraft, lørdag den 27. juni 2020.

Naturbydelen Almene Boliger RS Panorama
God dialog med bygherrer skal sikre Naturbydelens kvaliteter

Strandkanten, Fjordudsigten og et seniorbofællesskab er på vej. De nye boligbyggerier passer alle ind i de ambitiøse planer for en bydel midt i naturen, men hvordan sikres det, at Naturbydelen får de tilsigtede kvaliteter? Det kan man nu læse om i en ny publikation fra Realdania By & Byg.

Fjordudsigten I Naturbydelen Ringkøbing K
Første spadestik til 47 energieffektive almene boliger med fjordudsigt

Nogle af landets mest energieffektive almene boliger bliver nu opført i Ringkøbings nye Naturbydel. Bygherren Ringkøbing-Skjern Boligforening stikker spaden i jorden til bebyggelsen Fjordudsigten onsdag den 4. marts kl. 15.30.

Hvor finder jeg