Aktuelle anlægsarbejder

  • Naturbydelen Byggemodning Strandvejen Fjord Jørn Deleuran
Få et overblik over de aktuelle anlægsarbejder i Naturbydelen her på siden.
Banedanmark

Nedgravning af fiberkabler

Banedanmark skal nedgrave fiberkabler langs med banen og skal i den forbindelse anvende en del af Naturbydelens areal til adgangsvej og arbejdsplads.

Banedanmark starter arbejdet op i løbet af maj 2021 og forventer at afslutte efter cirka 14 dage. De tager dog forbehold for eventuelle skred i tidsplanen, såfremt der opstår udfordringer under anlægsarbejdet.

Adgangsvejen til kabelarbejdet vil blive anlagt med jernplader (orange markering på kortet nedenfor) de steder, hvor der ikke er asfalt, samt på det stykke, hvor den krydser den hvide sti. Adgangsvejen og Banedanmarks arbejde søges overalt tilrettelagt med mindst mulig mulig skade på den eksisterende natur: træer m.v. Når Banedanmark er færdige, vil området blive reetableret til oprindelig stand.

Banedanmark oplyser, at arbejdet næppe vil give væsentlige støj- eller lugtgener for beboerne i Naturbydelen.

Banedanmarks kabelprojektet skal blandt andet muliggøre gennemførelsen af Signalprogrammet, som er et politisk vedtaget projekt, der omhandler etablering af et nyt signalsystem på hele Banedanmarks net, således at signalsystemet fremover lever op til de fælles europæiske standarder, der er på området. Projektet omfatter 16 jernbanestrækninger af 275 km, heraf 69 km mellem Skjern og Holstebro.

Fjordudsigten April 2021 Web

Boligvejen Fjordudsigten

I foråret 2020 gik Ringkøbing-Skjern Boligforening i gang med at opføre 1. etape af et alment boligbyggeri med i alt 85 lejelejligheder, som har fået navnet Fjordudsigten

Som en del af forberedelserne til boligbyggeriet, etablerer Naturbydelen i 2020/2021 den første del af boligvejen Fjordudsigten, som skaber adgang til de første 47 boliger, der står klar til indflytning den 1. oktober 2021.

Udsigt Fra Anden Sal Mod Fjorden

Andre vejarbejder

Hovedadgangsvejen til Naturbydelen fra Vellingvej, Strandvejen, er anlagt, ligesom boligvejen Strandkanten, hvor de 40 ejerlejligheder med samme navn opføres. Det samme gælder boligvejen Engbakken, som fører frem til seniorbofællesskabet Havtorn.

Desuden er første del af fordelingsvejen Strandengen klar.

Vejene mangler det afsluttende asfaltlag, der bliver lagt, når de første boliger står klar, så de tunge maskiner ikke ødelægger overfladen.

Naturbydelen Kontakt
Naturbydelen i Ringkøbing
Byudvikling og byggemodning kontakt@ringkoebingk.dk

Kontakt Naturbydelen

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til de aktuelle bygge- og anlægsprojekter i Naturbydelen, er du velkommen til at kontakte Naturbydelens sekretariat.

 

Find medarbejder

Strandkanten 6
Strandkanten

I Strandkanten finder du 40 ejerlejligheder i både ét og to plan i første række til Ringkøbing Fjord. Strandkanten opføres af den midtjyske entreprenør Frifeldt.

Seniorbofællesskab I Naturbydelen I Ringkøbing
Seniorbofællesskab

Realdania By & Byg opfører et anderledes seniorbofællesskab med 14 private lejeboliger og fælles faciliteter som fx bibliotek/lounge, værksted, fællesrum, væksthus og vaskeri.

Naturbydelen Almene Boliger RS Panorama
Fjordudsigten

Ringkøbing-Skjern Boligforening opfører 85 almene lejeboliger, der bliver blandt landets mest energieffektive.

Hvor finder jeg